Thơ Cảm tạ
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Bi – Trí – Dũng
THƯ CẢM TẠ
Kính gởi: – BHD /GĐPT-VN trên Thế Giới
– BHD /Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam
– BHD /GĐPT Quảng Đức- Sài Gòn
– BHD / GĐPT Gia Định
– BHD / GĐPT Khánh Hòa
– BHD / GĐPT Ninh Thuận
– BHD / GĐPT Cam Ranh
– Tập thể trại sinh Phú Lâu Na III Nha Trang, Bình Định

Kính thưa quý ban

Dù xa xôi, quý ban cũng đã kịp thời cử đại diện đến phúng điều, hộ niệm hương linh nhạc mẫu chúng tôi là: cụ bà Diệu Liên Nguyễn Thị Lội tạ thế ngày 25/4/2012.Chúng tôi cũng đã nhận được những tấm lòng thân thương từ BHD/GĐPT Đà Nẵng, Quảng Nam I, Quảng nam II, Bình Định gởi điện phân ưu và góp phần cầu nguyện.
Tang quyến chúng tôi vô cùng cảm xúc và muôn vàn biết ơn. Việc phúng điếu và góp năng lượng cầu siêu cho hương linh nhạc mẫu chúng tôi, không những đã thể hiện tình thương yêu thắm thiết của tổ chức ÁO LAM mà còn là một sự sách tấn đích thực, quý giá cho bản thân tôi trên bước đường tu học và phụng sự lý tưởng GĐPT
Trân trọng
Huynh trưởng cấp Dũng Nguyên Từ Nguyễn Đức Thương
Ủy Viên Giáo dục BHD/ GĐPT-VN/Trên Thế Giới
Ủy viên Nghiên Huấn BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận nhất tâm cầu nguyện Vãng sanh Phật Quốc

phuocthanh

BHD Lâm Đồng: Phân ưu

nhuanphap

BHD.GĐPT NINH THUẬN PHÂN ƯU

Huệ Quang GĐPTVN