BHD Lâm Đồng: Phân ưu

phat-adida-18

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT TỈNH LÂM ĐỒNG
Nguyện cầu chơn linh
Cụ bà NGUYỄN THỊ QUYẾN, pháp danh Tâm Luyện
Sinh năm 1918
Tạ thế ngày 28/5/2016 (22/4 năm Bính Thân)
Thân mẫu HTr Nguyên Hoành Lê Văn San
Phó Trưởng Ban Ngành Nam GĐPT Việt Nam

VÃNG SANH CỰC LẠC

Xin chia buồn cùng tang quyến.

Bài khác nên xem

BHD Ninh Thuận – phân ưu Cố HT Diệu Tâm

Người Áo Lam

BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ Khai mạc liên Trại Lộc Uyển – A Dục – Huyền Trang

phuocthanh

NGÀY HIỆP KỴ – “LẠC và ĐẨY”

Linh Nguyên