BHD Lâm Đồng đã tổ chức Ngày Dũng truyền thống của ngành Nam

BHD Lâm Đồng đã tổ chức Ngày Dũng truyền thống của ngành Nam
Ngày 25 và 26 tháng 2 năm 2012, BHD Lâm Đồng đã tổ chức Ngày Dũng truyền thống của ngành Nam . Ngày Dũng được tổ chức tại chùa Huệ Lâm và được sự chứng minh của Thượng Toạ trú trì. BHD Lâm Đồng có Anh Trưởng ban, anh chị Phó Trưởng ban cùng các Ủy Viên, Phụ tá Ủy Viên  của BHD, Có 15 đơn vị về tham dự với số lượng 85 Huynh trưởng và đoàn sinh.
Ngày Dũng được tổ chức theo truyền thống của GĐPT Việt Nam , đánh giá tình hình sinh hoạt của ngành trong năm qua, tạo sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong sinh hoạt giữa các đơn vị.
Ngày Dũng đã đạt kết quả. Sau đây là một số hình ảnh của Ngày Dũng.
VP.BHD LÂM ĐỒNG.

Bài khác nên xem

Điểm tin số 1 – Tang lễ của Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu

datthinh

GĐPT Đức Hưng tổ chức Lễ Cài hoa hiếu hạnh

nhuanphap

[Thông báo] V/v tổ chức Lễ Cầu Nguyện cho Htr Cấp Dũng Nguyên Tín – Nguyễn Châu

Áo Lam