Điếu Văn Của BHD GĐPT Cam Ranh

ĐIẾU  VĂN

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

 

Kính viếng Anh Thị Đề NGUYỄN KHẮC THỌ

HT cấp Dũng GĐPT Việt Nam

 Nguyên Đại diện BHD.TƯ GĐPTVN tại Miền Liễu Quán

Trưởng BHD.GĐPT Ninh Thuận

 

         Ngưỡng bái trước linh đài Anh,

         Chúng em, BHD.GĐPT Cam Ranh, đại diện trên 300 Huynh Trưởng và hơn 1000 Đoàn Sinh trực thuộc. Cung kính bày tỏ lời cảm niệm chân thành, ngưỡng mong Chơn linh Anh chứng giám.

 

Ô hô! Trời nghiêng mưa đổ tiết trọng đông.

Thôi rồi một vì sao giữa hư không tắt lịm

Ai đã từng cảm kính Anh cũng thấy lòng xao xuyến

Khi cội thông già rủ bóng vườn Lam.

Vẫn biết chốn vô thường là như vậy!

Nhưng, tình cảm Lam viên tất dạ bùi ngùi !

 

Nhớ Linh xưa!

Anh sinh cư tại đất Phan Rang này

Xuất thân từ gia đình nho phong cao quý.

Túc duyên Đạo pháp Anh quy y Tam Bảo

Yêu quê hương, yêu Tổ quốc, đồng bào.

Anh tham gia chống giặc ngoại xâm

Bị thực dân bắt lao lung đày ải!

Nối chí  song thân phụng trì Đạo pháp

Không ngại ngùng bão táp với mưa sa

Đứng ra chung xây Gia Đình Phật Hóa Phổ.

Từ Liên Đoàn trưởng Phan Rang – nay là đơn vị Ưu Đàm

Đến nhiều năm dài là Trưởng Ban Hướng Dẫn.

Trở thành cánh chim đầu đàn

Dẫn dắt, tô bồi mái nhà Lam Ninh Thuận.

 

Giữa Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận với Cam Ranh

Công lao Anh đóng góp sâu dày

Hai bên cùng nhau mở liên Trại huấn luyện:

Anôma  Ni Liên – Lộc Uyển và A Dục

Chùa Phước Long Cam Ranh, năm một chín bảy mươi (1970).

Lúc đó chúng em còn sơ cơ, non trẻ

Mọi sự lo toan đều nhờ cậy đến Anh.

Anh thân chinh mời Anh Cường, Anh Từ về giảng huấn

Gieo niềm tin vào thế hệ kế thừa

Khởi duyên lành cho lý tưởng, ý chí và tình thương

Bao lớp Huynh trưởng vươn lên từ thuở ấy.

 

Sau một chín bảy lăm (1975)

Cam Ranh – Ninh Thuận chịu chung cảnh ngộ

Gắn bó nhau,  cùng đồng tình bảo hộ.

Cương vị Ban Hướng Dẫn vẫn giữ gìn, kết nối được Lam viên.

Dù cho sự đời có ma chướng đảo điên

Mãi trung kiên hy hiến dấn thân vì lý tưởng.

Mặc cho sóng dập gió dồn

Cam Ranh – Ninh Thuận trường tồn nhà Lam.

 

Khi Anh là Trại trưởng Phú Lâu Na. Rồi Vạn Hạnh khóa 5.

Cam Ranh chúng em 4 và 5 tham dự (*)

Trại sinh nay vẫn còn  đủ số Huynh Trưởng tại hàng.

Khi Cam Ranh bị sóng gió phủ phàng

Anh khuyên bình tĩnh, theo lời Anh Trưng.

 

Nhưng than ôi!

Anh Trưng đi trước Anh đã nhiều năm

Riêng sức lực của Anh ngày càng cạn kiệt.

Rồi mỗi lần chúng em đến vấn an Anh,

 Anh an ủi, trước sau gì chúng ta cũng toàn thành chí nguyện.

 

Đầu năm này đến thăm Anh

Thưa lại tin mừng: BHD Cam Ranh đã được hồi phục.

Dù thân tâm Anh như bất toại

Nhưng, sắc diện Anh hỷ lạc, nói rõ từng lời:

“Hoan hô! hoan hô!”

Anh biểu hiện sự hội tụ của đoàn kết, tin yêu

Nơi hóa giải mọi bất đồng trong Anh Em Gia Đình Phật Tử.

Thế mà chỉ mười tháng qua…

Sáng sớm ngày 10 tháng 10 năm 2011

Lam viên Cam Ranh nhận được hung tin từ Trang nhà

Khấp báo: “Anh Thị Đề đã an nhiên xả bỏ thân tứ đại”.

 

Ôi chao!

Tất cả Lam viên đều bày tỏ niềm kính tiếc

Xa rồi một trụ cột vững vàng của mái nhà Lam.

Dù nghiệm biết vô thường là thế đấy.

Mà tình Lam vẫn kính thương, tiếc nhớ vô cùng.

Giã biệt Anh với lời nguyện Tinh tấn – Trung kiên

Của ngàn trái tim Lam viên Cam Ranh đang nghẹn ngào, thổn thức!

Cầu nguyện chân linh Anh cao đăng Phật quốc

Cảm ứng Đạo giao Liên trì viên mãn,

Lai đáo Ta bà phù trợ nhà Lam

Giúp chúng em toàn thành sứ mệnh.

Nén tâm hương chân thành xin tỏ cạn

Xin Anh thùy từ thu chấp

 

Đống nhất tâm nguyện cầu

Chơn linh Anh Thị Đề Nguyễn Khắc Thọ

Hoan hỷ tự tại vãng sanh.

Ô hô! Tâm thành thương kính Anh!

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

 

(*) Chú thích: 04 trại sinh Phú Lâu Na khóa I và 05 trại sinh Vạn Hạnh khóa V.

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng tổ chức lễ thọ cấp

phuocthanh

Thông tư V/v Tưởng niệm và Thọ tang Cố Trưởng Lão Hoàng Thượng

Áo Lam

Hiệp Kỵ GĐPT Huyện Lộc Ninh & Chu Niên 18 GĐPT Khánh Quang, Bình Phước

Người Áo Lam