Phân Ưu – Cố Huynh Trưởng Tâm Chân, Ninh Thuận

 Nhận được tin

Huynh trưởng Tâm Chân PHAN THẾ DƯƠNG Sinh năm  Ất Hợi

Ủy viên Thủ quỹ Ban Hướng Dẫn GĐPT Ninh Thuận

Sau thời gian lâm trọng bệnh đã vĩnh viễn từ bỏ báo thân

Lúc 3 giờ 45 phút ngày 9 tháng 10 năm 2011 (13.09.Tân Mão)

Tại tư gia số 654 Đường Thống Nhất – TP Phan Rang Tháp Chàm

Hưởng thọ 77 tuổi

Nguyện cầu hương linh vãng sinh lạc quốc – thành kính bái biệt một HT lão thành

 

Bài khác nên xem

BĐD GĐPT Đức Linh – Bình Thuận tổ chức sinh hoạt Hội Đồng ba cấp(Tấn, Tín, Tập)

phuocthanh

GĐPT Ninh Thuận thành kính phân ưu

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Lễ Hiệp Kỵ

phuocthanh