BHD Lâm Đồng chia buồn cùng HTr Cấp Tấn Nguyễn Khắc Hà

 

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT LÂM ĐỒNG

Nhận được TIN BUỒN

Thân Phụ của Huynh Trưởng Cấp Tấn Tâm Niệm – NGUYỄN KHẮC HÀ

( P.TB Ngành NAM BHD BIÊN HÒA )

là Cụ Ông NGUYỄN KHẮC GIA – PHÁP DANH TÂM DU – TỰ NIỆM PHONG

Đã từ trần lúc 05h00 ngày 10.04.2012 nhằm ngày 20.03 Nhâm Thìn

Hưởng Thọ 96 tuồi

 Chúng tôi xin chia buồn cùng Tang Gia Hiếu Quyến,

Nguyện cầu Tam Bảo thùy từ gia hộ tiếp độ Hương linh Cụ Ông

SỚM VẢNG SANH PHẬT QUỐC

 

Bài khác nên xem

Chúng Nguyên Y Trại Phú Lâu Na 3 thành kính chia buồn

phuocthanh

GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi: Phân ưu

nhuanphap

BHD GĐPT Bình Định: Chia buồn

phuocthanh