Viếng tang thân phụ của HT Thích Hạnh Nguyện

Chiều ngày 14.8.2017, Hòa thượng đạo hiệu Thích Tịnh Nghiêm – đại lao chư tôn túc Hội đồng Tăng Già chứng minh và Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam – quang lâm viếng tang Cụ ông Phan Phục, pháp danh Tâm Vụ – là thân phụ của Hòa thượng đạo hiệu Thích Hạnh Nguyện, thành viên Ban thường trực Hội đồng Cố vấn Giáo hạnh GĐPT Việt Nam.

Tháp tùngi theo Hòa thượng có phái đoàn đại diện BHD Trung ương GĐPT Việt Nam gồm: HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng (Ủy viên Nội vụ), HTr cấp Dũng Nguyên Thanh Ngô Văn Chơn (Phó Tổng thư ký), HTr cấp Tấn Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang (Đại diện miền Liễu Quán), HTr cấp Tấn Tâm Dưỡng Nguyễn Văn Nuôi (phụ tá UV Nghiên huấn); cùng Phái đoàn đại diện các BHD.GĐPT Khánh Hòa, Cam Ranh và Ninh Thuận.

Hòa thượng Thích Tịnh Nghiêm niêm hương bạch Phật, kỳ nguyện siêu độ hương linh. HTr cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng thay mặt cho Lam viên GĐPT Việt Nam kính cẩn dâng lời phân ưu sâu sắc đến Hòa thượng Thích Hạnh Nguyện, cùng toàn gia hiếu quyến.

Nhân dịp về Khánh Hòa lần này, vào lúc 16g10 ngày 14.8.2017, quý Anh trong BHD Trung ương GĐPT Việt Nam đã đến thăm gia đình của cố HTr cấp Dũng Tâm Khuyến-Ngô văn Mão, nguyên Ủy viên Tổ kiểm BHD.Trung ương.

Bài khác nên xem

Hình ảnh tang lễ HTr Nguyễn Văn Tự

nhuanphap

(Thơ) Tưởng Niệm HT Thích Đức Chơn

nhuanphap

Lễ Nhập Bảo Tháp Đại Trưởng Lão HT thượng Chí hạ Tín

nhuanphap