BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

Được tin buồn
 
                            Cụ Bà TRẦN LỤC
                 Pháp Danh CHƠN TRANG
                                           là THÂN MẪU
             của HT cấp Tấn. QUẢNG DŨNG- HỒ CHÍ CƯỜNG
             Thành viên Hội Đồng Cấp Dũng – Tấn Hoa Kỳ
                Trưởng Ban Hướng Dẫn Miền Khánh Hòa
              Ủy Viên Tổ Kiểm BHD GĐPTVN tại Hoa Kỳ
           Thành viên Ban Điều Hành Trang Nhà Thế Giới
            vừa tạ thế lúc 2:45 PM ngày 27 tháng 8 năm 2012
                  Nhằm ngày 11 tháng 7 năm Nhâm Thìn
                               tại Fortworth, Texas
      Hưởng Thọ 83 tuổi
Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam chân thành phân ưu và nhất tâm hộ niệm cho hương linh cụ bà  sớm Cao Đăng Phật Quốc .
Nam Mô A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân ưu

phuocthanh

Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Khánh Hoà tặng quà từ thiện nhân dịp Tết Quý Tỵ – 2013

phuocthanh

BĐH GĐPT Tây Nam Phần: Khấp báo

nhuanphap