BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn đến tang gia hiếu quyến Gia Đình Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh

 

 

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam, Phân Ưu cùng Tang gia HTr Không Tuỳ Trần Quốc

phuocthanh

(BHD Gia Định) CÁO TANG: Thân phụ HTr Giác Tính từ trần

nhuanphap

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam Phát Học Bổng Năm 2011

phuocthanh