BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn đến tang gia hiếu quyến Gia Đình Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Đồng Nai – Thành Kính Phân Ưu

Bản tin 1: Tang lễ Hòa Thượng Thích Chí Tín

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận thành kính Phân Ưu

phuocthanh