BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn

BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Úc Đại Lợi gởi điện thư chia buồn đến tang gia hiếu quyến Gia Đình Huynh trưởng Cấp Dũng Như Thật Nguyễn Công Minh

 

 

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định nguyện cầu Vãng Sinh Phật Quốc

phuocthanh

BĐD GĐPT Xuyên Mộc: Khấp báo

nhuanphap

BHD GĐPT Ninh Thuận: Siêu Sanh Tịnh Độ

phuocthanh