BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại Chúc Tết

Đại dương xa cách ngàn muôn nhớ

thế giới ba ngàn ngập ánh xuân

Đồng hướng quê nhà vui nắng mới

Vợi vợi trời xa bổng thật gần

Thiep Hai Ngoai 2013Bz

 

Bài khác nên xem

Lễ Hằng Thuận HTr Quảng Chương với Chị Diệu Quang(BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn)

phuocthanh

BHD. GĐPT. Bà Rịa Vũng Tàu đặt đá khởi công xây dựng nhà Tình Lam

Tâm Lễ

BHD Trung Ương Phân ưu

ducquang