BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hải Ngoại Chúc Tết

Đại dương xa cách ngàn muôn nhớ

thế giới ba ngàn ngập ánh xuân

Đồng hướng quê nhà vui nắng mới

Vợi vợi trời xa bổng thật gần

Thiep Hai Ngoai 2013Bz

 

Bài khác nên xem

BHD Cam Ranh thành kính phân ưu

BHD GĐPT Lâm Đồng nguyện cầu chơn linh Vãng Sanh Cực Lạc Quốc

phuocthanh

Đại diện BHD.TƯ tại Miền Liễu Quán phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN