BHD Gia Định – Khóa tu Bát quan trai giới – Nữ Phật tử

tb-nuphattu-29

Thực hiện đề án Phật sự của Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định năm 2016, ngày 16/10/2016, tại Chùa Thiền Lâm – Trú xứ của GĐPT Đức Ân, trực thuộc BHD. GĐPT. Gia Định – Ủy Viên Nữ Phật Tử đã tổ chức khóa Tu Bát Quan Trai nhân kỷ niệm mùa Vía Xuất Gia Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Tham gia khóa tu có 90 giới tử là Huynh trưởng và Đoàn sinh Nữ Phật Tử của các Đơn vị trực thuộc BHD. GĐPT. Gia Định.

8h sáng – sau khi Đạo tràng đã trang nghiêm thanh tịnh, ban Thỉnh Sư đê đầu đảnh lễ, tác bạch và cung thỉnh Ni Sư Thích Nữ Nhật Mỹ – Trú Trì Chùa Thiền Lâm – Cố Vấn Giáo Hạnh của GĐPT Đức Ân quang lâm chứng minh và trao truyền giới pháp. Sau nghi thức truyền giới Bát Quan Trai, toàn thể đạo tràng tụng nghi thức cúng dường kỷ niệm lễ Vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.

14h00 – toàn thể đạo tràng cung thỉnh Sư Cô Thích Nữ Hạnh Châu – Cố Vấn Giáo Hạnh của GĐPT Đức Tâm trực thuộc BHD. Gia Định hướng dẫn tọa thiền – hành thiền và xả thiền. Sau khi đại chúng thực hành thiền tọa, Sư Cô Thích Nữ Hạnh Châu tiếp tục thuyết giảng đề tài “Người Nữ Phật Tử áp dụng Tứ Vô Lượng Tâm vào cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày” – một đề tài rất thực tế và gần gũi với một người Nữ Phật Tử GĐPTVN.

Chia tay ra về với những lời nhắn nhủ phải trang nghiêm thanh tịnh và nghiêm túc gìn giữ giới pháp đã thọ nhận cho đến sáng hôm sau. Mưa đã bắt đầu rơi nhưng trên mỗi gương mặt giới tử hôm nay cảm thấy an lạc và hạnh phúc lạ thường.
BTC khóa tu
tb-nuphattu-1 tb-nuphattu-2 tb-nuphattu-3 tb-nuphattu-4 tb-nuphattu-5 tb-nuphattu-6 tb-nuphattu-7 tb-nuphattu-8 tb-nuphattu-9 tb-nuphattu-10 tb-nuphattu-11 tb-nuphattu-12 tb-nuphattu-13 tb-nuphattu-14 tb-nuphattu-15 tb-nuphattu-16 tb-nuphattu-17 tb-nuphattu-18 tb-nuphattu-19 tb-nuphattu-20 tb-nuphattu-21 tb-nuphattu-22 tb-nuphattu-23 tb-nuphattu-24 tb-nuphattu-25 tb-nuphattu-26tb-nuphattu-28tb-nuphattu-30 tb-nuphattu-31 tb-nuphattu-32 tb-nuphattu-33 tb-nuphattu-34 tb-nuphattu-35 tb-nuphattu-36 tb-nuphattu-37 tb-nuphattu-38 tb-nuphattu-39 tb-nuphattu-40 tb-nuphattu-41 tb-nuphattu-42 tb-nuphattu-43 tb-nuphattu-44 tb-nuphattu-45 tb-nuphattu-46 tb-nuphattu-47 tb-nuphattu-48 tb-nuphattu-49 tb-nuphattu-50 tb-nuphattu-51 tb-nuphattu-52 tb-nuphattu-53 tb-nuphattu-54 tb-nuphattu-55 tb-nuphattu-56 tb-nuphattu-57 tb-nuphattu-58

Bài khác nên xem

BHD Lâm Đồng: Cáo tang Huynh trưởng Nguyễn Hồng Vân nguyên UV. Nội Vụ BHD Lâm Đồng mệnh chung

nhuanphap

Cáo tang: NHẠC MẪU của HTr cấp Dũng Nguyên Lễ Trần Công Lộc TẠ THẾ

Huệ Quang GĐPTVN

Hội đồng Giáo giới GĐPT Việt Nam Truy tán công hạnh của Cố HTr Nguyên Lam – La Thành Tỵ