BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Thi Kiên Trì Định Lực

BHD GĐPT Quảng Đức Tổ Chức Thi Kiên Trì Định Lực 

Sáng nay vào lúc 8h00 ngày 18.12.2011, BHD Quảng  Đức tổ chức thi Bậc Lực, Chị Tổng Thư Ký BHD Quảng Đức,sau khi  ổn định tổ chức,công đọc quyết định thành lập  Hội Đồng Thi Bậc Kiên, Trì, Định, Lực , niệm Phật cầu gia bị, giới thiệu Huynh trưởng giám sát của Hội Đồng Thi Trung Ương, Ủy  viên Tổ Kiểm BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam phát biểu, chị Ủy Nghiên Huấn mở đề thi Bậc lực năm thứ năm do Anh Tổ kiểm mang xuống, tổ chức thi bậc lực năm 2011 có 14 Huynh trưởng dự thi, kỳ thi diễn ra tốt đẹp và kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

Tối hôm qua vào lúc 19 h00 Hội Đồng  Thi Quảng Đức đã tổ chức thi Bậc trì và Bậc Định, tối ngày 18.12.2011 sẽ tổ chức thi Bậc Kiên.

VP BHD Quảng Đức

Bài khác nên xem

Giai đoạn II trại HLHT Huyền Trang VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

BHD Gia Định tổ chức khóa “Bồi dưỡng kỹ năng hành chánh trong GĐPT”

nhuanphap

Trại Hiếu Bình Thuận

nhuanphap