GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu thi bậc Trì, Định, Lực

Nhằm đánh giá kết quả tu học trong năm của các huynh trưởng đang theo học các bậc học trường kỳ của huynh trưởng . Kỳ thi cuối năm các bậc học Trì, Định, Lực được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 29.12.2019 tại chùa Lạc Bang, Châu Đức.

Kỳ thi bậc Lực năm nay tại hội đồng thi BRVT,  BHDTƯ đã công cử Huynh trưởng cấp Tấn Tâm Dưỡng-Nguyễn Văn Nuôi Phụ tá UVNH.BHDTƯ về giám sát, BHD BRVT công cử Hội Đồng Giám Thị.

Tham dự khóa thi bậc Lực năm nay tại Hội đồng thi BRVT có 17 huynh trưởng học viên đủ điều kiện thi : Năm thứ I có 4 học viên, năm thứ II có 3 học viên, năm thứ III có 7 học viên, năm thứ IV có 2 học viên, năm thứ V có 1 học viên.

Riêng học viên bậc Trì khóa 16 thi kết khóa có 24 học viên, bậc Trì khóa 17 thi năm I có 8 học viên, bậc Định khóa 9 có 17 học viên dự thi. (Bậc Định khóa 8 đã thi kết khóa vào ngày 03.11.2019).

Anh tâm Chế-Võ Hữu Khiên Trưởng Ban Hướng Dẫn tỉnh đã đến chủ tọa và ban huấn từ sách tấn tu học của các anh chị huynh trưởng học viên trong buổi lễ khai mạc.

Kỳ thi đã được tổ chức một cách nghiêm túc, đúng tinh thần Nội quy, Quy chế HT GĐPTVN.

Sau khi hoàn tất kỳ thi Hội Đồng Giám thị đã kiểm tra, niêm phong bài thi gởi về BHDTƯ chấm bài, riêng các khóa Trì, Định tại tỉnh Hội Đồng giám khảo đã tiến hành thu bài thi và phân công giám khảo chấm bài.

VP.BHDBRVT

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

Nhạc Karaoke: Đạo Kỳ Phật Giáo – Chúc Linh

ducquang

GĐPT Đức Hải (BHD GĐPT Gia Định) tổ chức chu niên lần thứ 17

phuocthanh

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ khai mạc Liên Trại huấn luyện AnomaNiliên- Tuyết Sơn.

phuocthanh