BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn Vô Cùng Thương Tiếc

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Quảng Đức Sài Gòn

Vô cùng thương tiếc nhận được tin

Chị : Nguyễn Công Minh

Khuê danh: Nguyễn Thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính Tý (1936) tại Bình Định

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật -Nguyễn Công Minh

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận Nhâm Thìn)

Hưởng thọ 77 tuổi.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử  Quảng Đức Sài Gòn vô cùng thương tiếc phân ưu cùng Gia đình Anh Như Thật

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh Chị Vãng sanh cực lạc quốc

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Phân Ưu

ducquang

VP BHD Trung ương: Kính báo tin buồn

nhuanphap