Vô cùng thương tiếc

 

Ban Chấp Hành cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh  Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 Vô cùng thương tiếc khi hay tin :

 

Huynh Trưởng Cấp Dũng  Nguyên Ngộ  NGUYỄN SĨ THIỀU

Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1927 ( Đinh Mão )

Cố Vấn Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới

Phó Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

Trưởng Ban Ban Hướng Dẫn Thừa  Thiên

 

 

Xã báo thân lúc 19 giờ 30 ngày 24 tháng 07 năm 2011 
nhằm ngày 24 tháng 6 năm Tân Mão 
tại tư gia số 10 Đào Duy Từ thành phố Huế 
Hưởng thọ 85 tuổi. 

Toàn thể Ban Chấp Hành cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh  Gia Đình Phật Tử Việt Nam

 

Nhất Tâm hộ niệm.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Việt Nam tại Úc Đại Lợi thành kính phân ưu

phuocthanh

BHD Cam Ranh thành kính phân ưu

Ban Hướng dẫn GĐPT Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN