BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Lễ Hiệp Kỵ năm 2015

0

Ngày giỗ:  là ngày Thầy Tổ, cha mẹ, anh em, bạn bè… qua đời. Ngày xưa, khi gặp những ngày này người ta thường cấm kỵ những cuộc vui chơi: Uống rượu, sát sanh, ca múa hát xướng .v.v. cho nên mới gọi là ngày Húy Kỵ.

Lễ Hiệp kỵ được GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức hằng năm nhằm 3 mục tiêu:

  • Tưởng niệm Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối công đức, Chư anh linh Thánh Tử Đạo.
  • Lễ Kỳ Siêu cho , Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh quá cố. Cầu siêu cho  cho chư Hương linh thân  nhân Huynh Tưởng và Đoàn sinh quá vãng.
  • Là ngày đoàn tụ của Huynh Trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạt với các anh chị quá vãng cùng các anh chị cựu Huynh Trưởng, cựu Đoàn sinh cùng thân nhân quá vãng.

Sáng ngày 24 tháng 7 Ất Tỵ  (nhằm ngày 6.9.2015), vào lúc 9 giờ 00′ tại chùa Từ Hiếu – Quận 8, Tp.HCM, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức Lễ Hiệp Kỵ truyền thống. Trước đây khi GĐPT miền nam được hình thành, BHD Thủ Đô Sài gòn là cái nôi của BHD GĐPT Nam Việt. Do đó trong năm 2015 Hiệp Kỵ Quảng Đức Sài Gòn sẽ kỳ siêu cho quý bác, quý anh, chị hữu công đối với GĐPT Nam Việt.

Quang lâm chứng minh Lễ Hiệp Kỵ: Thượng Tọa Thích Hạnh Chánh đãi lao cho Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, Đại Đức Thích Chúc Văn sám chủ.

Chủ tọa Lễ Hiệp Kỵ: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam; chị Diệu Hạnh Đỗ Thị An nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn NK 2006-2010; quý vị thân nhân Hương Linh Huynh Trưởng, Đoàn Sinh quá cố. Đặc biệt, về dự Hiệp Kỵ truyền thống của đơn vị còn chị Lương Thị Khiêm Hòa là ái nữ Cố Huynh Trưởng Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẫn, Nguyên Đệ Nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn, cảm động nhất còn có phu nhân cố Huynh Trưởng Tâm Kim Nguyễn Sơn Hoàn – nguyên Trưởng ban chấp hành lâm thời GĐPT Sài Gòn(1993), phu nhân của cố Huynh Trướng Phúc Bình Nguyễn Văn Thái, mặc dù đang ngồi xe lăng cũng về tham dự.

Về phía BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, hiện diện của Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban, toàn thể Ban viên, phụ tá Ban viên, qúy bác Gia Trường, quý anh chị Liên Đoàn Trưởng cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh  các đơn vị GĐPT: Chánh Thọ, Chánh Đạt, Chánh Giác, Chánh An, Chánh Pháp, Chánh Khánh Anh, Chánh Định, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3, An Linh trực thuộc Ban Hướng Dẫn Quảng Đức – Sài Gòn đã vân tập tổ chức và tham dự Hiệp Kỵ.

Sau nghi thức hành chánh GĐPT trang trọng và ý nghĩa.

Bài cẩn bạch của anh Trưởng Ban “…Toàn thể anh Chị Em GĐPT Qủang Đức Sài Gòn  Tổ chức Lễ Hiệp Kỵ :

-Nhắc nhở Huynh Trưởng và Đoàn Sinh biết cội nguồn tổ tông hằng năm vào ngày này quy tụ về đây để cúng dường chư vị tiền bối hữu công.

-Mỗi bản thân chúng ta nhớ đến công lao của các bậc tiền bối hữu công xây dựng và gìn giữ Tổ chức  GĐPT Việt Nam nói chung , GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn nói riêng , chúng ta phải Tinh Tấn hơn nữa , phải dũng mãnh hơn nữa để đưa GĐPT vượt qua những khó khăn , trở ngại ,  hoàn thành sứ mệnh mà chư tiền bối giao phó , thực hiện thành công Mục đích , lý tưởng …”

Đạo từ của Thượng Tọa chứng minh “… đức Phật dạy rằng: Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Chúng Tăng khó gặp; Đức tin khó có. Và thật may mắn thay, hôm nay các anh chị  được làm thân người, được nghe chánh pháp, được gặp chúng Tăng Ni, được đi GĐPT, mà GĐPT có một lý tưởng rất cao đẹp, mặc dù ở xã hội nào, thể chế nào, lý tưởng của GĐPT Việt nam sẽ tồn tại mãi mãi…”

Khoa nghi tiến cúng được chư tôn Thiền Đức hiện diện thân lâm cử hành trang nghiêm thanh tịnh trước Linh Đường, sau nghi thức tiến linh, toàn thể BHD phóng sanh chim hồi  hướng  đế cho toàn thể  Đoàn viên GĐPT Quảng Đức Sài Gòn quá vãng. Lễ Hiệp Kỵ kết thúc viên mãn sau lễ Cúng Dường Trai Tăng , toàn thể quan khách và Huynh Trưởng, Đoàn sinh thọ trai trong thâm tình của GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Lễ Hiệp Kỵ Hoàn Mãn lúc 13h00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

1 2 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13- 13=. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32== 33 34 35 36 37

0

Ngày giỗ:  là ngày Thầy Tổ, cha mẹ, anh em, bạn bè… qua đời. Ngày xưa, khi gặp những ngày này người ta thường cấm kỵ những cuộc vui chơi: Uống rượu, sát sanh, ca múa hát xướng .v.v. cho nên mới gọi là ngày Húy Kỵ.

Lễ Hiệp kỵ được GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức hằng năm nhằm 3 mục tiêu:

  • Tưởng niệm Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Tiền Bối công đức, Chư anh linh Thánh Tử Đạo.
  • Lễ Kỳ Siêu cho , Ân Sư – Sáng Lập Viên – Bảo Trợ – Gia Trưởng – Huynh Trưởng – Đoàn Sinh quá cố. Cầu siêu cho  cho chư Hương linh thân  nhân Huynh Tưởng và Đoàn sinh quá vãng.
  • Là ngày đoàn tụ của Huynh Trưởng và Đoàn sinh đang sinh hoạt với các anh chị quá vãng cùng các anh chị cựu Huynh Trưởng, cựu Đoàn sinh cùng thân nhân quá vãng.

Sáng ngày 24 tháng 7 Ất Tỵ  (nhằm ngày 6.9.2015), vào lúc 9 giờ 00′ tại chùa Từ Hiếu – Quận 8, Tp.HCM, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức Lễ Hiệp Kỵ truyền thống. Trước đây khi GĐPT miền nam được hình thành, BHD Thủ Đô Sài gòn là cái nôi của BHD GĐPT Nam Việt. Do đó trong năm 2015 Hiệp Kỵ Quảng Đức Sài Gòn sẽ kỳ siêu cho quý bác, quý anh, chị hữu công đối với GĐPT Nam Việt.

Quang lâm chứng minh Lễ Hiệp Kỵ: Thượng Tọa Thích Hạnh Chánh đãi lao cho Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, Đại Đức Thích Chúc Văn sám chủ.

Chủ tọa Lễ Hiệp Kỵ: Huynh Trưởng cấp Dũng Nguyên Hạnh Phạm Phước Hùng đại diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam; chị Diệu Hạnh Đỗ Thị An nguyên Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn NK 2006-2010; quý vị thân nhân Hương Linh Huynh Trưởng, Đoàn Sinh quá cố. Đặc biệt, về dự Hiệp Kỵ truyền thống của đơn vị còn chị Lương Thị Khiêm Hòa là ái nữ Cố Huynh Trưởng Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẫn, Nguyên Đệ Nhất Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô Sài Gòn, cảm động nhất còn có phu nhân cố Huynh Trưởng Tâm Kim Nguyễn Sơn Hoàn – nguyên Trưởng ban chấp hành lâm thời GĐPT Sài Gòn(1993), phu nhân của cố Huynh Trướng Phúc Bình Nguyễn Văn Thái, mặc dù đang ngồi xe lăng cũng về tham dự.

Về phía BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, hiện diện của Huynh Trưởng cấp Tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường – Trưởng Ban, toàn thể Ban viên, phụ tá Ban viên, qúy bác Gia Trường, quý anh chị Liên Đoàn Trưởng cùng Huynh Trưởng và Đoàn sinh  các đơn vị GĐPT: Chánh Thọ, Chánh Đạt, Chánh Giác, Chánh An, Chánh Pháp, Chánh Khánh Anh, Chánh Định, Thiện Hoa 2, Thiện Hoa 3, An Linh trực thuộc Ban Hướng Dẫn Quảng Đức – Sài Gòn đã vân tập tổ chức và tham dự Hiệp Kỵ.

Sau nghi thức hành chánh GĐPT trang trọng và ý nghĩa.

Bài cẩn bạch của anh Trưởng Ban “…Toàn thể anh Chị Em GĐPT Qủang Đức Sài Gòn  Tổ chức Lễ Hiệp Kỵ :

-Nhắc nhở Huynh Trưởng và Đoàn Sinh biết cội nguồn tổ tông hằng năm vào ngày này quy tụ về đây để cúng dường chư vị tiền bối hữu công.

-Mỗi bản thân chúng ta nhớ đến công lao của các bậc tiền bối hữu công xây dựng và gìn giữ Tổ chức  GĐPT Việt Nam nói chung , GĐPT Qủang Đức – Sài Gòn nói riêng , chúng ta phải Tinh Tấn hơn nữa , phải dũng mãnh hơn nữa để đưa GĐPT vượt qua những khó khăn , trở ngại ,  hoàn thành sứ mệnh mà chư tiền bối giao phó , thực hiện thành công Mục đích , lý tưởng …”

Đạo từ của Thượng Tọa chứng minh “… đức Phật dạy rằng: Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, Chúng Tăng khó gặp; Đức tin khó có. Và thật may mắn thay, hôm nay các anh chị  được làm thân người, được nghe chánh pháp, được gặp chúng Tăng Ni, được đi GĐPT, mà GĐPT có một lý tưởng rất cao đẹp, mặc dù ở xã hội nào, thể chế nào, lý tưởng của GĐPT Việt nam sẽ tồn tại mãi mãi…”

Khoa nghi tiến cúng được chư tôn Thiền Đức hiện diện thân lâm cử hành trang nghiêm thanh tịnh trước Linh Đường, sau nghi thức tiến linh, toàn thể BHD phóng sanh chim hồi  hướng  đế cho toàn thể  Đoàn viên GĐPT Quảng Đức Sài Gòn quá vãng. Lễ Hiệp Kỵ kết thúc viên mãn sau lễ Cúng Dường Trai Tăng , toàn thể quan khách và Huynh Trưởng, Đoàn sinh thọ trai trong thâm tình của GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

Lễ Hiệp Kỵ Hoàn Mãn lúc 13h00 cùng ngày.

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn.

1 2 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13- 13=. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32== 33 34 35 36 37

Bài khác nên xem

Vai trò ngôi chùa trong việc giáo dục thanh thiếu niên

phuocthanh

Liên đoàn HTr A Dục – Lộc Uyển GĐPT Xuyên Mộc đảnh lễ Giác linh TT Ân sư

nhuanphap

Ban bảo Trợ GĐPT Huyện Xuân Lộc họp đầu năm Quý Tỵ 2013

phuocthanh