Bình Định – Tu học Huynh trưởng Bậc Lực khoá XVIII

  Hôm nay ngày 03-9-2013 (28-8-Quý Tỵ) dưới sự chứng minh của Đại đức Thích Quảng Thông Trú trì chùa Đông Định, Giáo thọ trường trung cấp Phật học tỉnh Bình Định, Hội đồng cố vấn giáo hạnh GĐPT tỉnh Bình Định.

   Thành phần Tham dự với sự có các anh chị trong Ban hướng Dẫn  gồm có:
Chị Nguyên Hoa Trần Thị Liên Htr Cấp Tấn Phó Ban Hướng Dẫn GĐPT Bình Định.
Anh Nguyên Phú Nguyễn Trọng Htr Cấp Tấn Ủy viên Tu Thư, nguyên ủy viên Nghiên Huấn,
Anh Nguyên Kim Võ Đình Dung Htr Cấp Tấn Ủy viên Thanh Nam, nguyên Ủy viên Tổ Kiểm.
Ban điều hành Bậc Lực tỉnh Bình Định Gồm có :
Anh Thị Chánh Nguyễn Tùng Htr Cấp Tín Ủy viên Nội vụ
Anh Đồng Nguyễn Hoàng Mệnh Htr Cấp Tín Ủy Viên Nghiên Huấn
Anh Quảng Hiệp Trần Hữu Hào Htr Cấp Tín P.TTK BHD GĐPT Bình Định.
          18 học viên bậc lực đã tiếp tục với sứ mệnh tu học trường kỳ của Huynh trưởng. Với sự dẫn dắt trong cuộc hành trình của Thầy cố vấn giáo hạnh làm cho các học viên Bậc Lực đã cảm thấy niềm vui  an trú trong tu học.
       Bài học Kinh Thắng Man với tiêu đề cùng tên nhân vật Mạc Lợi Thất La Man con của Vua Ba Tư Nặc, truyền thuyết của lịch sử do Như Lai đặt ra, Đại đức đã diễn giải sự ra đời của thánh thai dưới một xã hội lạc hậu. Khác với các bộ kinh khác như Pháp Hoa hay Duy Ma, thì bộ kinh Thắng Man vừa Pháp lại vừa Dụ nói lên giá trị của người phụ nữ và giá trị của kinh là nền tản văn hóa giáo dục. Sự lợi ích của 10 đại thọ được phát nguyện rộng lớn với ý nghĩa thọ lãnh một trọng trách, một nhiệm vụ cao siêu và đẹp đẽ, giữ trọn các giới luật đã thọ, với tâm không buông thả và phóng dật đã làm nên nhân cách của người Phật tử hàng tại gia.

       Qua đó tính cách và tâm lý và tư tưởng của người huynh trưởng bậc Lực đã có những biến chuyển thật sự và tầm nhìn đối với tổ chức ngày càng mới, tránh được những suy nghĩ lệch lạc, viễn vong của tà thuyết, kính tín đối với sự diệu dụng kinh pháp của Phật giáo và giữ vững niềm tin đối với tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

         Dưới đây là một số hình ảnh ghi thận được Trong một ngày tu học của Huynh trưởng Bậc Lực tỉnh Bình Định

Bài khác nên xem

Ủy viên Nữ Phật tử BHD Trung ương thăm HTr và ĐS Nữ Phật tử miền Khuông Việt

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ tấn phong cấp Dũng HTr Tôn Nữ Ngọc Lan

nhuanphap

(BHD Gia Định) Khai mạc trại huấn luyện Huynh trưởng Huyền Trang 7

nhuanphap