BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn khai mạc Trại Lộc Uyển 11- A Dục 9

Năm 1951 BHD GĐPT Trung Phần đã tổ chức Trại Kim Cang đầu tiên cho GĐPT, mãi đến năm 1964 Đại Hội GĐPT Việt Nam đã đưa vào Quy chế Huynh Trưởng, trong chương thứ ba Quy chế HTr đã quy định về chức năng nhiệm vụ, mục đích của Trại Huấn Luyện, mỗi Huynh Trưởng phải trải qua các bậc học trường kỳ: Kiên,Trì, Định, Lực, các Trại Huấn Luyện Lộc Uyển, A Dục, Huyền Trang và Vạn Hạnh.

Sáng nay, vào lúc 7h30 ngày 7.6.2015. BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai mạc Trại Lộc Uyển 11, A Dục 9.

Trước giờ khai mạc, BHD cùng BQT và 42 Trại sinh A Dục 9 và Lộc Uyển 11, lễ Phật, tụng bài tựa kinh Thủ Lăng Nghiêm.

Anh Quảng Thành Châu Mạnh Cường Trưởng Ban Hướng Dẫn thân lâm chủ tọa lễ khai mạc cùng các anh chị trong thường vụ, quý anh chị Ủy viên, phụ tá BHD cùng Trại sinh Lộc Uyển 11 và A Dục 8.

Sau phần chào kỳ hiệu sen Trắng, cử Trại ca A Dục (Bài ca Kết Đoàn), Trại ca Lộc Uyển(Bài ca Vườn xanh)

Trong Diễn văn khai mạc của anh Đúc Quảng Nguyễn Hoàng Phụng – Trại Trưởng “…Trong 70 năm hình thành và phát triển tổ chức GĐPT VN, chưa lúc nào ngoài trời ngừng sóng gió không có lúc nào mà chúng ta không gặp nguy nan, chướng ngại chực chờ…. Nhưng nguồn sống Gia Đình Phật Tử Việt Nam vẫn vươn lên trên khung trời mới. Nhân sự và nhân lực Huynh trưởng chính thống là tài nguyên quý báu duy nhất trong sứ mệnh truyền thừa kê vai đảm nhận trọng trách tổ chức giao phó, tiếp tục hướng dẫn cho đàn em tu học và sinh hoạt đúng theo tinh thần Nội qui – Qui chế GĐPT VN…”

Huấn từ của Trưởng Ban Hướng Dẫn “…BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, hiện nay có 10 Đơn vị, nhu cầu cần 40 Đoàn trưởng trúng cách Trại A Dục và 40 Đoàn phó trúng cách Trại Lộc Uyển, nhưng hiện nay Đoàn trưởng trúng cách Trại A Dục có khoảng 50% , và khoảng 40% là Đoàn phó trúng cách Trại Lộc Uyển. Do đó BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn phải mở Trại Huấn luyện Huynh Trưởng cấp I A Dục và Sơ cấp Lộc Uyển  để đáp ứng nhu cầu cho các Đơn vị GĐPT trực thuộc…”

Lễ Khai mạc hoàn mãn lúc 8h30 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

v1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28

Bài khác nên xem

Tam quy

datthinh

Tưởng nguyện húy nhật Cố Hòa thượng Thích Tâm Thanh

Huệ Quang GĐPTVN

Hòa Thượng Thích Thái Hòa Tổng Thư Ký Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT.VN thăm GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu

Tâm Lễ