BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức Cúng Dường Trai Tăng nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập

          Vào lúc 9h30, ngày 24.11.2018, nhằm ngày 17 tháng 10 năm Mậu Tuất, BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn đã tổ chức Cúng Dường Trai Tăng nhân Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập BHD Thủ Đô, nay là BHD GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn.

Thượng tọa Thích Quảng Phát, Phó Trụ trì chùa Từ Hiếu cùng BHD GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn dâng lời tác bạch cung thỉnh chư Hòa Thượng, Thượng tọa Đại đức Tăng Ni quang lâm Đại hùng Bảo điện chùa Từ Hiếu làm lễ Kỳ an, Kỳ siêu, cúng ngọ.

Sau phần lễ Kỳ an, Kỳ siêu, cúng ngọ. BHD GĐPT Quảng Đức-Sài Gòn dâng lời tác bạch:

Kính bạch quý Ngài.

Chúng con thành tâm đốt nén tâm hương cúi đầu dâng niềm tôn kính, đảnh lễ cúng dường mười phương Tam bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức chứng minh.

Kính bạch quý Ngài.

Hôm nay, chúng con vui mừng tổ chức lễ hội 50 năm thành lập BHD Thủ Đô nay là BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, thay vì chúng con làm lễ hội linh đình, hoành tráng đầu tư vào các chương trình văn nghệ quy mô to lớn. Nhưng chúng con nhớ những lời giáo dưỡng của quý Ngài đã dạy bảo cho chúng con, sống là phải xứng đáng làm người Phật tử chân chánh.

Chúng con hàng Phật tử tại gia, đầy đủ duyên lành, chúng con đã tạo được phước duyên trong vô lượng kiếp mà nay chúng con đã được sanh làm thân người, lại sớm được gặp Phật pháp, thấm nhuần sự giáo hoá của Tổ Thầy, chúng con đã ý thức được bổn phận của người Huynh trưởng tại gia đối với Tam Bảo.

Hôm nay dưới mái chùa Từ Hiếu,  BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn thiết lễ cúng dường trai Tăng tạo ruộng phước cho hàng Huynh trưởng chúng con gieo duyên lành với Tam bảo với Phật Pháp và cũng là dịp thuận duyên để hàng Huynh trưởng chúng con, được học hỏi giáo lý và thể hiện tinh thần hộ trì Chánh pháp.

Hạnh phúc thay Chư Phật đản sinh.

Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh.

Quí Ngài là hiện thân của Bồ Tát hạnh, trong tinh thần vô ngã vị tha không quên lời nguyện tái hiện đàm hoa, chèo thuyền vào vòng sanh tử độ tha, để đưa chúng sanh đến nơi an vui giải thoát.

Giờ đây, trước đạo tràng thanh tịnh Tăng bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên của Chư Tôn Đức, chúng con toàn thể Phật tử, trong lòng, trong ý với tất cả lòng thành, sắm sửa trai diên dâng lên cúng dường mười phương Tam Bảo và hiện tiền Chư Tôn Đức.

Chúng con nguyện đem công đức nầy, cầu nguyện cho Phật nhựt Tăng huy, pháp luân thường chuyển, phong điều võ thuận, quốc thới dân an, Phật Pháp trường tồn, mãi mãi ở thế gian để làm lợi lạc hữu tình. Chúng con cũng cầu nguyện trên Chư Tôn Đức, Pháp thể được vô lượng khinh an, tuệ đăng thường chiếu, đạo quả viên thành, để mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát chúng con, là ánh sáng dìu dắt lòng chúng con, là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ an vui giải thoát. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả Pháp giới chúng sanh, kẻ còn được đượm nhuần mưa Pháp phát nguyện tu trì, kẻ qua đời ác đạo được xa lìa chóng thành đạo quả.

Ngưỡng mong trên Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni từ bi lân mẫn nạp thọ cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức.

Lễ cúng dường trai Tăng hoàn mãn lúc 12h00 cùng ngày.

VP BHD BHD GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn

Bài khác nên xem

Đêm Đạo Ca Mừng Phật Đản Pl 2558 GĐPT Đồng Nai

nhuanphap

Lễ Khánh tạ chùa Hòa Tân – Cam Lâm – Khánh Hòa

Huệ Quang GĐPTVN

Trại họp bạn Quảng Đức – GĐPT Bình Phước

phuocthanh