Nhạc Karaoke: Mừng Phật Ra Đời – Giác An

Nhạc phẩm MỪNG PHẬT RA ĐỜI – Nhạc & lời: Giác An – Ca sĩ Vân Khánh – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức khai khóa các bậc tu học trường kỳ Kiên- Trì- Định- Lực (gồm Lực 1, 2,3,4,5) năm 2017.

phuocthanh

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam – Cáo tang

nhuanphap

Tâm nguyện bất diệt

phuocthanh