BHD GĐPT Gia Định tổ chức Lễ Hiệp Kỵ PL 2561

Theo truyền thống hằng năm, vào ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà (17/11/ÂL), toàn thể Huynh trưởng –  Đoàn sinh GĐPT Gia Định thành tâm hướng về Chư liệt vị tiền nhân, tưởng niệm Chư liệt vị Ân sư, Cố vấn, Bảo trợ, Gia trưởng, Huynh trưởng Đoàn sinh GĐPT Gia Định quá cố.

Năm nay, BHD Gia Định trang trọng tổ chức Lễ Hiệp kỵ tại tu viện Quảng Hương Già Lam vào ngày 03/01/2018 (nhằm ngày 17/11/Đinh Dậu).

Đúng vào lúc 09 giờ, đạo tràng Lam viên thành tâm cung thỉnh Hòa thượng Trú trì tu viện Quảng Hương Già Lam, Thượng tọa Trú trì chùa Viên Quang cùng Chư tôn đức quang lâm chứng minh pháp sự. Hiện diện tham dự có quý Huynh trưởng BHD Trung ương GĐPT Việt Nam; đại diện Huynh trưởng các BHD GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Biên Hòa, Bình Phước; BĐH GĐPT miền Tây Nam Phần; BCH Đoàn Cựu Huynh trưởng; quý Huynh trưởng nguyên thành viên BHD Gia Định cùng thân quyến của chư tôn linh tham dự.

Trong buổi lễ, Huynh trưởng Cấp Tấn Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân, Trưởng BHD Gia Định thành tâm dâng lời cẩn bạch tưởng niệm Đức Trưởng lão Hòa thượng Ân sư Cố vấn Giáo hạnh, tưởng niệm chư giác linh Chư tôn đức Ân sư; chơn linh, hương linh Huynh trưởng – Đoàn sinh quá cố.

Hòa thượng Trú trì ban đạo từ tán thán tinh thần Lam viên Gia Định, Thầy từ hòa nhắc nhở thâm ân của Trưởng lão Hòa thượng viện chủ tu viện Quảng Hương Già Lam, vị Ân sư khả kính của tổ chức GĐPT Việt Nam nói chung và GĐPT Gia Định nói riêng. Đối với sinh hoạt của GĐPT, Thầy dạy cần tinh tấn tu học, tiếp nối chí nguyện của tiền nhân mà phụng sự lý tưởng.

Sau khóa lễ kỳ siêu – Hiệp kỵ, đạo tràng Lam viên Gia Định thiết lễ cúng dường trai tăng, hồi hướng công đức kỳ nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc.

Lễ Hiệp kỵ kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.

KHÓA LỄ CÚNG TIÊN THƯỜNG


TẶNG QUÀ LAM
DÂNG LỄ PHẨM TIẾN CÚNG
DÂNG HOA TẠI BẢO THÁP TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG KHAI SƠN TV QUẢNG HƯƠNG GIÀ LAM
DÂNG HOA TƯỞNG NIỆM TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THƯỢNG THỦ
LỄ CHÍNH THỨC

CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG
KHÓA LỄ CÚNG THÍ THỰCẢnh: Quảng Từ

Bài khác nên xem

Khúc cây xuôi dòng

phuocthanh

Khấp Báo

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh kỷ niệm chu niên lần thứ 60

phuocthanh