BHD GĐPT Quảng Đức Chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức

BHD GĐPT Quảng Đức Chúc Tết Chư Tôn Thiền Đức

Sáng nay, vào lúc 8h00 ngày mồng hai tết tháng giêng năm Nhâm Thìn(24.01.2012), phái đoàn BHD Quảng Đức gồm quý Anh Chị  Trưởng Ban, hai phó  Trưởng Ban, Tổng Thư ký  đến chúc Tết Hòa Thượng Tổng Thủ quỷ VHĐ GHPGVN TN, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Qủang Đức, Trú Trì Chùa Từ Hiếu. Anh Trưởng Ban, đại diện BHD  kính chúc Hòa Thượng dồi dào sức khỏe để dẫn dắt chúng con trên con đường tu học . Hòa Thượng  luôn luôn quan tâm đến sinh hoạt của GĐPT Qủang Đức, rất mong BHD trung thành, bảo vệ Hiến chương cũng như tổ chức mọi hình thức tu học, các hoạt động Phật Sự, ra sức giáo dục các cháu thanh thiếu niên, Hòa Thượng chúc BHD gìn giữ và phát triển tổ chức GĐPT VN.

Sau đó phái đoàn BHD tiếp tục đến chúc Tết Ni Trưởng Trú Trì Tổ Đình Huê Lâm Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPT Thiện Hoa 3 , Anh Trưởng Ban đã cảm tạ thâm ân Ni Trưởng đã cho phép BHD tổ chức những buổi sinh hoạt và tu học tại Tổ Đình, Kính chúc Ni Trưởng Pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.Ni Trưởng mong muốn các Anh Chị trong BHD tiếp tục con đường của Anh em đã đi, dẫn dắt các Em trở thành Phật Tử chơn chánh để khỏi phụ lòng các bậc phụ huynh ủy thác giáo dục con em cho chúng ta.

Chùa Đa Bảo nằm trên địa bàn quận 11, trước đây Hòa Thượng đã gặp Anh Như Tâm và xin thành lập GĐPT Ngưỡng Quang (nay Thiện Hoa 1), sau lời chúc tết của Anh Trưởng ban Hòa Thượng rất mong muốn toàn thể BHD Quảng Đức đi tiếp con đường mà trước đây Anh  Chuẫn, Anh Từ đã đi.

Gần 12 h00 phái đoàn đến chúc tết Đại Đức Trú Trì Chùa Hưng Quốc và ra về lúc 13h00 cùng ngày.

Qua những lời dạy bảo của Chư Tôn Thiền Đức BHD GĐPT Quảng Đức, cũng còn rất nhiều bậc Tôn Túc vẫn còn quan tâm, giúp đở, ủng hộ, thương yêu, do vậy mỗi Huynh Trưởng phải cố gắng tu tập để tổ chức GĐPT VN ngày càng phát triển.

VP BHD Quảng Đức

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tham dự Lễ húy nhật Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh

GĐPT Đức Hưng Huân Tu Cúng Dường Phật Đản Pl.2565 – Dl 2021

nhuanphap

Tưởng nguyện Húy nhật thứ 19 Cố Hòa thượng ân sư đạo hiệu Thích Tâm Thanh

Huệ Quang GĐPTVN