Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận phân ưu

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được tin

Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Không Liên – Nguyễn Thị Diệu
Nguyên Phó ban đặc trách ngành nữ GĐPT Đức Trọng Lâm Hà
Nguyên Liên Đoàn Trưởng Nữ GĐPT Liên Hoa
Sinh năm : 1935 (Ất Hợi)
Đã xả bỏ báo thân lúc 21h45 phút ngày 03/07/2021 (nhằm ngày 24/05/Tân Sửu)
Thượng thọ: 86 tuổi

Toàn thể Lam viên Gia đình Phật tử Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh của Chị cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

SINH HOẠT HẬU TRẠI HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Tiểu sử Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Chiếu – Đệ Nhị Thượng Thủ Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Huệ Quang GĐPTVN

Ban đại diện GĐPT Quảng Ngãi: Khấp báo

nhuanphap