Ban Hướng dẫn GĐPT Ninh Thuận phân ưu

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ NINH THUẬN

Nhận được tin

Huynh Trưởng Cấp Tấn GĐPTVN Không Liên – Nguyễn Thị Diệu
Nguyên Phó ban đặc trách ngành nữ GĐPT Đức Trọng Lâm Hà
Nguyên Liên Đoàn Trưởng Nữ GĐPT Liên Hoa
Sinh năm : 1935 (Ất Hợi)
Đã xả bỏ báo thân lúc 21h45 phút ngày 03/07/2021 (nhằm ngày 24/05/Tân Sửu)
Thượng thọ: 86 tuổi

Toàn thể Lam viên Gia đình Phật tử Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện mười phương Chư Phật tiếp độ Chơn linh của Chị cao đăng Phật quốc.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn tổ chức Khai Mạc Trại Trúc Lâm 7 – 2018

phuocthanh

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 1/2019

Tâm Lễ

BHD Khánh Hòa thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN