BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

BHD GĐPT Ninh Thuận
Nhận được tin:
Thân phụ của Hòa Thượng Thích Hạnh Nguyện,
Thành Viên Ban Thuờng Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam:

Cụ Ông PHAN PHỤC – Pháp danh TÂM VỤ –

Sinh năm Nhâm Tuất

Tạ thế lúc 04 giờ ngày 12 tháng 8 năm 2017

(nhằm ngày 21.6 N – Đinh Dậu)  Thọ 96 tuổi.

BHD Gia Đình Phật Tử Ninh Thuận nhất tâm cầu nguyện hương linh Cụ Ông 
Phan Phúc – PD Tâm Vũ 
cao đăng Phật quốc.
Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

Tượng đài Quách Thị Trang những ngày cuối trước khi bị di dời

BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu HTr Võ Tấn Sáu từ trần

Huệ Quang GĐPTVN

PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM

Linh Nguyên