Nhạc Karaoke: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Nhạc phẩm: MẸ HIỀN QUAN ÂM – Tác giả Trần Nhật Thành – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc thu âm năm 2000 – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Lễ Tưởng Niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội đồng Cố Vấn Giáo Hạnh – GĐPT Việt Nam các cấp

Áo Lam

Giá Trị văn hoá của ngôi Chùa

phuocthanh

Cung an chức sự – Chương trình Pháp hội Thù ân II

nhuanphap