Nhạc Karaoke: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Nhạc phẩm: MẸ HIỀN QUAN ÂM – Tác giả Trần Nhật Thành – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc thu âm năm 2000 – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

Mục Liên Thanh Đề

nhuanphap

Cáo phó

phuocthanh

Văn nghệ cúng dường đại lễ Vu Lan – GĐPT Phước Khánh (Cam Ranh)

Huệ Quang GĐPTVN