Nhạc Karaoke: Mẹ Hiền Quan Âm – Trần Nhật Thành

Nhạc phẩm: MẸ HIỀN QUAN ÂM – Tác giả Trần Nhật Thành – Hòa âm: Giác An – Ca sĩ Hiếu Ngọc thu âm năm 2000 – Video karaoke: Music GĐPT Productions 2015

Bài khác nên xem

PHÁP HỘI THÙ ÂN

nhuanphap

Lễ Tưởng Niệm của Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh – Hội đồng Cố Vấn Giáo Hạnh – GĐPT Việt Nam các cấp

Áo Lam

Đêm Hoa Đăng cầu nguyện của ngành Nữ GĐPT Việt Nam

Huệ Quang GĐPTVN