BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng được tin

Phật Tử Nguyễn thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính tý (1936) tại Bình Định – hưởng thọ 77 tuổi.

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật Nguyễn Công Minh.

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận.Nhâm Thìn)

 

 

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Chị Trực vãng tây phương

VP BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Thuận thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

Phân Ưu đến BHD Đà Nẵng – BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

ducquang

BHD.GĐPT Khánh Hòa báo tin buồn

Huệ Quang GĐPTVN