BHD GĐPT Lâm Đồng: Trực Vãng Tây Phương

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di đà Phật

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng được tin

Phật Tử Nguyễn thị  Bính – Pháp danh Như Khai

Sinh năm Bính tý (1936) tại Bình Định – hưởng thọ 77 tuổi.

Là Hiền Thê của  Anh Như Thật Nguyễn Công Minh.

Phó Trưởng Ban Điều Hành, Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Vừa mệnh chung lúc 11h20 ngày 5.6.2012(16.04 nhuận.Nhâm Thìn)

 

 

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Lâm Đồng

Nhất Tâm Cầu Nguyện Hương Linh của Chị Trực vãng tây phương

VP BHD GĐPT Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD.GĐPT Khánh Hoà thành kính phân ưu

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT CamRanh : Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Lễ kỳ siêu Lục thất Trai tuần cố HTr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai