BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam khấp báo

BHD Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam

chơn linh Huynh Trưởng Cấp Dũng

NGUYỄN THANH QUANG

Pháp  danh Chí Pháp

 đã vĩnh viễn xả bỏ báo thân

vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017 ( nhằm ngày mồng 4 tháng 6 năm Đinh Dậu)

tại Hòa Lan

hưởng thọ 84 tuổi

Các chức vụ đã đảm nhận:

  • Cố vấn Ban Hướng Dẫn Gia Đình Việt Nam tại Âu Châu
  • Nguyên Thành Viên BHD GĐPT Việt Nam tại Âu Châu từ ngày thành lập đến năm 1991
  • Nguyên Thành Viên BHD GĐPT Việt Nam tại Hải Ngoại, Nhiệm Kỳ 2002 – 2004
  • Nguyên Thành Viên BHD GĐPT Vĩnh Long từ năm 1953 đến 1970
  • Nguyên Đại diện Miền Huệ Quang, Việt Nam từ 1964 đến 1973

Thông tin Lễ Tang Huynh Trưởng Chí Pháp – Nguyễn Thanh Quang sẽ được cập nhật.

  Nguyện cầu chơn linh thượng phẩm thượng sanh

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

.

BHD Trung Ương

 

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam Phân Ưu

ducquang

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC.

Tâm Lễ

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ thọ cấp Tập, cấp Tín

Tâm Lễ