BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Tu Bát Quan Trai

Ngày 02/6/2012 BHD Lâm Đồng được sự đồng ý của Thượng Tọa Viện Chủ Vĩnh Minh tự viện đã tổ chức khóa Tu bát quan trai đợt 1 cho Huynh trưởng và đoàn sinh Ngành Thanh. Khóa Tu bát quan trai do Đại Đức Thích Nguyên Tâm, Phó Viện chủ Vĩnh Minh làm Giới sư.Về tham dự có Anh Nguyên Tín Nguyễn Châu Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT Việt Nam, Anh Tâm Hậu UV Tu thư BHD.TƯ, các anh chị BHD Lâm Đồng, Số lượng tham dự là 158 Huynh trưởng, Đoàn sinh Ngành Thanh và học viên lớp Kiên. Đạo tràng đã  được Đại Đức Thích Thiên Ngọc pháp thoại với đề tài Kinh Pháp Bảo Đàn .
Đây là sinh hoạt thường xuyên hàng năm nhằm giúp cho các trưởng được Tu học, hành trì theo lời dạy của Chư Phật. Đợt 2 sẽ được tổ chức trong tháng 10/2012.
VP.GĐPT BHD Lâm Đồng.

Bài khác nên xem

Lễ Húy Nhật Chị Tâm Chánh Hoàng Thị Kim Cúc

phuocthanh

Lễ trình diện tân BHD.GĐPT Cam Ranh nhiệm kỳ 2020 – 2024

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Từ Ân (Cam Ranh) – Hội Trại Mục Kiền Liên PL.2557

nhuanphap