BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn phúng viếng cố Htr cấp Tấn Tâm Nguyên Lê Xuân Thiệu

41-337x450
Tối nay, vào lúc 20h30 ngày 22.12.2014. Phái đoàn BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn do Htr cấp tấn Quảng Thành Châu Mạnh Cường –Trưởng Ban Hướng Dẫn, Htr cấp Tấn Diệu Hạnh Phạm Thị Dung – Tổng Thư Ký, Htr cấp Tấn Nguyên Phương Vũ Thị Lan – Ủy viên Nghiên Huấn cùng một số Htr đến phúng viếng, chia buồn, hộ niệm cho cố Htr cấp Tấn Tâm Nguyên Lê Xuân Thiệu Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Pháp, Phó Trưởng Ban – Ban Chấp hành Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam.

Trong lời chia buồn của Htr Trưởng Ban “…dẫu biết cuộc đời là vô thường, cỏi tạm, sự mất mát nào cũng đau khổ cả, gia đình đã vĩnh viễn mất đi một người chồng gương mẫu, người cha, người ông đã trọn đời hy sinh cho Gia đình, nuôi dạy các con nên người, thành đạt, tổ chức mất một Htr trung kiên, Thay mặt BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn, thành thật chia buồn cùng tang quyến, tri ân một Htr trọn đời hy hiến cho GĐPT Việt Nam, nguyện cầu đức Di Đà Phật phóng quang tiếp độ chơn linh vãng sinh cực lạc quốc. ”

Lễ Phúng viếng hoàn mãn lúc 20h45 cùng ngày

Vp BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

5.jpg

6.jpg

7.jpg

8.jpg

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tu Bát Quan Trai kỳ 3/2017

Tâm Lễ

KHÁNH HÒA: MỪNG ĐỆ NHẤT CHU NIÊN GĐPT PHẬT MÔN- HUYỆN VẠN NINH

Huệ Quang GĐPTVN

Nhạc: Tiếng hát Ca Lăng Tần Già

ducquang