Lễ viếng tang Thân mẫu của Thượng tọa Thích Chơn Thức

Trưa ngày 13.6.2024 (nhằm ngày mùng 08 tháng 05 năm Giáp Thìn), tại gia đường thôn Thắng Lợi, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Chư tôn đức đại diện Hội đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội đồng Giáo Giới GĐPT Việt Nam, quang lâm hộ niệm, viếng tang Cụ bà Trần Thị Nhiễu, pháp danh Chơn Giác, từ trần lúc10h20 ngày 11.6.2024 (nhằm ngày 06 tháng 05 năm Giáp Thìn), đại thọ 91 tuổi. Cụ là thân mẫu của Thượng tọa Thích Chơn Thức, Trưởng ban An sinh – Ban thường trực Hội đồng Giáo Giới GĐPTVN.

Tháp tùng cùng Chư tôn đức có các phái đoàn Lam viên: Hội đồng Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN, Ban Hướng dẫn Trung ương GĐPTVN, Ban Hướng dẫn GĐPT các tỉnh/thị.

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GDPT Việt Nam cấp phát học bổng năm 2014

phuocthanh

BHD GĐPT Bình Thuận: Siêu Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Lễ Tiểu tường Đức Trưởng lão Hòa thượng Đệ nhị Thượng thủ Hội đồng Tăng Già Bản Thệ