BHD GĐPT Lâm Đồng Tổ chức kết khóa Trại Lộc Uyển 15

Thực hiện đề án sinh hoạt của BHD Lâm Đồng năm 2017.

Do điều kiện địa lý, khu vực Phía nam cách xa Đà Lạt trên 100 km, có đơn vị tại huyện Đatẻh cách Đà lạt trên 170 km, cuộc sống gia đình của các huynh trưởng và đoàn sinh làm nông và làm việc tự do. Để việc đào tạo huynh trưởng các đơn vị Phía Nam được thuận lợi và hiệu quả, BHD Lâm Đồng đã ủy quyền cho BĐD/BHD khu vực tổ chức trại Lộc Uyển 15 đào tạo trưởng sơ cấp cho các đơn vị. Đầu tháng 3/2017, trại  đã được khai mạc với 17 trại sinh tham dự.
Hơn 4 tháng triển khai trại theo hướng dẫn quy định. Ngày 15-16/7/2017 trại đã tiến hành lễ truyền đăng và kết khóa giai đoạn 2. Trại tổ chức nhằm lúc địa phương bị ảnh hưởng cơn bảo số 2, nên trời mưa lớn trong 2 ngày trại,  hạn chế việc triển khai theo kế hoạch của BQT.
Tham dự lễ truyền đăng và kết khóa BHD chủ tọa có anh, chị Phó Trưởng ban, TTK, UV Nghiên Huấn, BĐD/BHD khu vực , các LĐT  và 16 trại sinh.
Lễ truyền đăng đã được sự chứng minh của Sư Cô cố vấn giáo lý.
Các trại sinh do điều kiện cuộc sống và sinh hoạt của cá nhân trong việc mưu sinh, nhưng cũng đã có nhiều cố gắng tham dự các chương trình của trại, trong ngày kết khóa có những trại sinh đang phải lo việc làm và học ở xa cũng đã khắc phục về. Trong quá trình trại được tổ chức, chỉ có 1 trại sinh vì đi làm ăn xa không dự kết khóa. Đây cũng là nổ lực của BĐD/BHD khu vực và BQT đã có những sinh hoạt trại phù hợp để các trại sinh tham dự được đầy đủ.
BHD cũng đã có sự hỗ trợ tích cực, bố trí giảng viên về hướng dẫn, đóng góp cho chương trình của trại, về tham dự lễ khai mạc và bế mạc trại.
VP.BHD Lâm Đồng

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam đảnh lễ Đại lão Hòa Thượng ân sư

phuocthanh

Ấn Độ: Ngôi Già lam Cổ tự Tabo Trung tâm Phật học 1000 năm

phuocthanh

GĐPT Cam Ranh: Trại Kiền Trắc – Kỷ niệm ngày Dũng – năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN