BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng – năm 2020

Vào ngày 23/02/2020, lúc 8 giờ, tại chùa Phổ Minh. BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức hội nghị Gia trưởng, Liên Đoàn trưởng các đơn vị trong toàn tỉnh, mục đích nhằm thống nhất kế hoạch hoat động của  Áo Lam Lâm  Đồng theo đề án Phật sự nhiệm kỳ 2020-2024.

HTr Cấp Tấn Nguyên Bảo – Trần Nho, Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT Lâm Đồng, thân lâm chủ tọa hội nghị; HTr cấp Tấn Tâm Mậu – Lê Thị Chị, nguyên Trưởng ban BHD; HTr cấp Tấn Tâm Phước – Bùi Văn Thọ, nguyên Phó ban Ngành Nam; HTr cấp Tấn Diệu Trung – Nguyễn Thị Cúc, HTr cấp Tín Nhật Tâm – Lê Hoài Tân, Phó ban BHD; cùng các HTr trong Ủy ban Quản trị Huynh trưởng; quý HTr Hội đồng Cấp Tấn; quý HTr Thành viên BHD; Đại diện BHD tại các khu vực trong tỉnh.

Chị Diệu Trung thay mặt cho BHD thông qua đề án Phật sự nhiệm kỳ 2020-2024. Sau đó các đơn vị trong toàn tỉnh đóng góp ý kiến để triển khai đề án. Trong hội nghị đã có những chia sẻ kinh nghiệm về việc gìn giữ và phát triển đoàn sinh, phát triển tổ chức từ các Đơn vị, chỉ ra những nguyên nhân khó khăn để khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc tất cả vì màu Lam yêu thương, hội nghị đã kết thúc vào lúc 12 giờ cùng ngày. Sau đó các ngành sinh hoạt riêng. Và lúc 14g30, tất cả dây thân ái chia tay về nơi trú xứ.

Văn phòng BHD.GĐPT Lâm Đồng

HÌNH ẢNH DIỄN TIẾN HỘI NGHỊ

Niệm Phật cầu gia bị.

Chủ tọa Đoàn.

Thư ký đoàn

Chị Diệu Trung thay mặt cho BHD thông qua đề án Phật sự nhiệm kỳ 2020-2024.

Đóng góp ý kiến để triển khai đề án Phật sự

Hồi hướng – Kết thúc Hội nghị

Bài khác nên xem

Ngày Hạnh GĐPT huyện Krông Păc – Dak Lak

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Thuận: Tổ chức thọ cấp Tín

phuocthanh

Trại Ca Vạn Hạnh – Như Vinh

ducquang