Điếu Văn Tưởng Niệm – Trại Phú Lâu Na 1-Trại Vạn Hạnh 5

 

Điếu văn tưởng niệm

 

Trại Phú Lâu Na 1 – Trại Vạn Hạnh 5

 

 

 

Nammô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

 

Thương ơi!

 

Trời Ninh Thuận  tàn thu mưa giăng biển động

 

Ánh trăng già  héo úa dưới ngàn mây

 

Đêm cầu kinh lần chuỗi hạt liền tay

 

Hồng danh đức Di Đà phóng quang tiếp độ

 

 

 

Áo Lam lòng thảng thốt

 

Ninh Thuận một màu tang

 

Tuy bệnh thân nằm suốt  bấy  thời gian

 

Nhưng vẫn sáng tình thương em thơ dại

 

 

 

Thân tứ đại trả về cho tứ đại

 

Nét tinh ba thường tại với tinh ba

 

Anh vượt qua mười vạn ức Hằng sa

 

Cõi tịnh lạc hiện bày ngay ý sống

 

 

 

Nhớ linh xưa

 

Quê hương đau qua từng cơn chiến nạn

 

Anh lưu đày ra biển đảo phiêu linh

 

Ngày trở về non nước cảnh trường chinh

 

Duy Đạo Pháp giữ trọn tình Dân tộc

 

 

 

Anh đằm thắm nở nụ cười vô ngại

 

trên chông gai  thành mềm mại bước đi

 

Vai áo lam càng thể hiện Từ bi

 

Là tận hiến  đi vào nơi  oan  khổ

 

 

 

Anh im lặng như chiều yên gió lặng

 

Chừng dấn thân  là biển động vô ngần

 

Anh hòa tan trong đại thể nhà Lam

 

Anh  vững chãi như nương đồi  Ninh Thuận

 

 

 

Cho đàn em nương náu

 

Cờ Sen trắng giương cao

 

Ngày anh đi  cùng vượt thác lên đèo

 

Nhiệm Trại trưởng trong vòng xoay Lam sử

 

 

 

Trại Phú Lâu Na khởi đầu bao gian hiểm

 

Biết nguy nan mà vẫn tận tâm can

 

Đêm truyền đăng chùa Dưỡng Chân Tuệ Uyển

 

Tiếng anh cười  mãn nguyện  phút hân hoan

 

 

 

Vạn Hạnh 5 cùng băng rừng qua suối

 

Xuyên màn đêm  hội tập với muôn vàn

 

Ngày ma quân đêm muỗi mòng thú dữ

 

Có thần long hộ pháp  vượt  non ngàn

 

 

 

Hôm nay đây

 

Trại sinh Phú Lâu Na 1

 

Trại sinh Vạn Hạnh 5

 

Đã vươn vai thành tựu

 

Dẫu dòng đời chưa dứt  cảnh điêu linh

 

Ai đêm dài mơ tưởng ánh bình minh

 

Sao Bắc Đẩu đã đưa đường chỉ lối.

 

 

 

Hướng nguyện về anh là sống cùng sự thật

 

Nhớ đến anh là hỷ xả  bao dung

 

Chúng em chắp tay đồng niệm lời thâm mật

 

Thượng phẩm thượng sanh chín phẩm hóa  vô cùng .

 

 

 

Nammô A Di Đà Phật.

 

 

 

 

 

 

 

Trại Phú Lâu Na 1 – Trại Vạn Hạnh 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài khác nên xem

KHÁNH HÒA: LỄ HIỆP KỴ  CHƯ GIÁC LINH, CHƠN LINH, HƯƠNG LINH HUYNH TRƯƠNG VÀ ĐOÀN SINH QUÁ CỐ năm 2015

Người Áo Lam

KẾT KHÓA TRẠI HLHT HUYỀN TRANG VI.TƯ-MKH

Tâm Lễ

Đại lễ Trai đàn Chẩn tế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam ngày 27.11.2012

phuocthanh