BHD.GĐPT Lâm Đồng thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Nhận được tin: Huynh trưởng cấp Dũng GĐPT.VN Nguyên Mẫn – LÊ VIẾT LÂM
Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN trên Thế giới
Thành viên Hội đồng Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT.VN tại hải ngoại
Nguyên Trưởng ban Ban Hướng dẫn GĐPT.VN tại Úc Đại Lợi.
Đã xả bỏ báo thân vào lúc 17h 30 ph ngày 07/07/2021 (28/05/Tân Sửu) tại Úc Đại Lợi.
BHD GĐPT Lâm Đồng thành tâm chia sẻ nỗi đau mất mát cùng BHD Hải Ngoại và BHD tại Úc Đại Lợi.
Xin được phân ưu cùng tang gia hiếu quyến.
Nguyện cầu chơn linh Anh nương bóng thuyền từ ĐỨC TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ siêu sanh về cõi cực lạc!

Bài khác nên xem

Tám ý nghĩa của đại lễ Phật Đản

phuocthanh

GĐPT BÀ RIẠ VŨNG TÀU tổ chức tu Bát Quan Trai kỳ 4/2017

Tâm Lễ

BHD GĐPT Đồng Nai tổ chức lễ mừng thọ năm Bính Thân – 2016

phuocthanh