Warning: Constant WP_CACHE already defined in /home/vkbxoavn/public_html/wp-config.php on line 3
BHD.GĐPT Cam Ranh Tổng kết Phật sự năm 2018 | GĐPT Việt Nam

BHD.GĐPT Cam Ranh Tổng kết Phật sự năm 2018

Ngày 24.02.2019 (nhằm ngày 20 tháng giêng năm Kỷ Hợi), vào lúc 8 giờ, tại chùa Hòa Thành. Được Thượng tọa trụ trì tạo thắng duyên, Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2018” và “Triển khai đề án Phật sự trọng tâm năm 2019” của BHD.GĐPT Cam Ranh được tiến hành trang nghiêm, trọng thể.

Hiện diện tham dự Hội nghị gồm 39 Huynh trưởng là thành viên BHD; thành viên BCH Hội đồng HTr các cấp Tập, Tín, Tấn; Gia trưởng, Liên đoàn trưởng các đơn vị GĐPT trực thuộc.

HTr Trưởng BHD Minh Thiền Phạm Bá Quyết, HTr Phó Trưởng ban Ngành Nam Nguyên Thọ Trần Nguyện, HTr Phó Trưởng ban Ngành Nữ Tâm Bản Nguyễn Thị Sô, đồng chủ trì.

Sau phần nghi thức, HTr Minh Thiền Phạm Bá Quyết – Trưởng ban BHD.GĐPT Cam Ranh, dâng lời bái vọng tri ân lên Chư tôn thiền đức Cố vấn Giáo hạnh; chào mừng và sách tấn HTr đại biểu luôn hành trì tinh thần “Bi – Trí – Dũng” trong sinh hoạt và trong đời sống của người HTr GĐPT.

Tiếp theo, HTr Huệ Quảng Nguyễn Phúc Quang – Tổng thư ký BHD.GĐPT Cam Ranh, báo cáo “Tổng kết Phật sự năm 2018 – Đề án Phật sự trọng tâm năm 2019”.

Hội nghị lần lượt thảo luận nội dung các văn bản“Báo cáo Tổng kết Phật sự năm 2018”, “Đề án Phật sự trọng tâm năm 2019” của BHD.GĐPT Cam Ranh. Qua đóng góp ý kiến, Hội nghị đã biểu quyết đồng thuận những tiêu điểm như sau:

1. Thông qua báo cáo thành quả tu học và sinh hoạt trong năm 2018; kiểm thảo để tích lũy được những thuận duyên cần tô bồi làm hành trang tiến về phía trước – cùng với những trở duyên, những khuyết điểm tồn tại cần phải khắc phục, vượt qua.

2. Thông qua định hướng Phật sự trọng tâm năm 2019:

+ Giữ vững kỷ cương của tổ chức theo đúng Nội Quy GĐPT Việt Nam và Quy chế Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam. Kiện toàn nền nếp lãnh đạo, điều hành của BHD và Ủy ban Quản trị Huynh trưởng theo đúng chức năng – nhiệm vụ của từng phần hành. Khuyến tấn sinh hoạt định kỳ của Hội đồng HTr các cấp.

+ Nâng cao ý thức trách nhiệm; gìn giữ Lam tình thanh tịnh trong hàng ngũ Lam viên các cấp bằng tinh thần Lục Hòa cộng trụ.

+ Ưu tiên củng cố, hỗ trợ tối đa cho các đơn vị còn yếu kém hoặc đang gặp trở duyên trong sinh hoạt, tu học.

+ Chấn chỉnh phương thức, nền nếp tu học phù hợp với khế lý, khế cơ, khả thi để tạo thuận duyên cho Huynh trưởng tham gia.

+ Duy trì tối thiểu 3 khóa tu tập Bát Quan Trai giới trong năm. Khuyến tấn HTr đã thọ Bồ Tát giới tại gia và Thập Thiện giới thường xuyên tham dự bố tát định kỳ để HTr dọn mình trưởng dưỡng thiện căn tịnh trừ nghiệp chướng.

+ Tổ chức sinh hoạt mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sức sống của GĐPT nhân các đại lễ Phật Đản, Vu Lan, Thành Đạo, và các ngày truyền thống của tổ chức.

+ Tập trung toàn lực để chuẩn bị tổ chức “Đại hội Huynh trưởng GĐPT Cam Ranh – lần thứ IX – Nhiệm kỳ 2020 – 2024”. Dự kiến vào thượng tuần tháng 3 năm 2020.

3. Thông qua đề án Phật sự trọng tâm năm 2019 của từng Ban viên Ban Hướng dẫn.

Hội nghị “Tổng kết Phật sự năm 2018” và “Triển khai đề án Phật sự trọng tâm năm 2019” của BHD.GĐPT Cam Ranh thành tựu viên mãn, hồi hướng bế mạc lúc 12 giờ cùng ngày.

VP.BHD GĐPT Cam Ranh

Bài khác nên xem

Tham dự Lễ cầu nguyện và tưởng niệm Hòa thượng Thích Hạnh Tuấn tân viên tịch.

phuocthanh

Cựu Huynh Trưởng GĐPTVN : Phóng Sanh – Thí Thực

phuocthanh

“Tâm thư Phật đản PL.2566” của HĐ Tăng Già Bản Thệ – HĐ Giáo Giới GĐPT Việt Nam.

Huệ Quang GĐPTVN