BHD GĐPT Gia Định thành kính tưởng niệm Hòa Thượng Ân Sư

Vong hoa Gia Dinh a

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định

Thành kính đảnh lễ

Giác linh Cố Hòa Thượng Ân Sư

Đạo hiệu thượng HẠNH hạ HẢI

Thành tâm xưng tán:

NGUYỆT LẠC BẤT LY THIÊN

Trăng kia lặn chẳng lìa trời

Tình Lam Gia Định trọn đời nhớ ơn

Ban Hướng Dẫn hiệp cùng Huynh trưởng – Đoàn sinh

GĐPT Gia Định

Thành tâm đảnh lễ tưởng niệm.

Bài khác nên xem

Mừng Thọ Chị Phó Trưởng Ban – Ban Hướng Dẫn TƯ GĐPT Việt Nam

phuocthanh

BHD GĐPT Lâm Đồng tổ chức Lễ cài hoa Hiếu hạnh

phuocthanh

Thông Điệp: Cầu nguyện – Phân ưu cùng lãnh đạo, nhân dân Nepal

nhuanphap