Hình ảnh Khóa tu học bậc Lực của HTr GĐPT Việt Nam.

kt

Trong 2 ngày 26 – 27/11/2016, trên 160 Huynh trưởng học viên Bậc Lực năm thứ Ba – Tư – Năm niên khóa 2016 đã từ khắp mọi Miền vân tập về Thiền Viện Trúc Lâm Tuệ Quang để tham dự khóa tu Bát Quan Trai giới, và được Chư tôn đức Giáo thọ sư tinh yếu khai thị kinh văn: Hoa Nghiêm, Kim Cang, Thủ Lăng Nghiêm.

Huệ Quảng trích từ Nguồn: www.gdptthegioi.org

Bài khác nên xem

Lễ Bố Tát lần thứ 3 năm Giáp Ngọ

phuocthanh

BHD.GĐPT Cam Ranh: Kỳ thi kết khóa Bậc học của Huynh trưởng và Đoàn sinh năm 2019

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ Húy Nhật lần thứ 38 Đức Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN

phuocthanh