BHD GĐPT Gia Định phân ưu

Nam mô A Di Đà Phật

Ban Hướng dẫn, Hội đồng Huynh trưởng cấp Tấn GĐPT Gia Định

Nhận được tin buồn

Huynh trưởng cấp Tấn: VÕ THỊ BÍCH

Pháp danh: DIỆU NGỌC

Pháp tự: VIÊN NGUYÊN

Nguyên quán: Phú Long – Đồng Xuân – Phú Yên

Nguyên Phó Trưởng ban Ngành nữ GĐPT Đồng Nai

Gia Trưởng GĐPT Khánh Tường

Đã xả bỏ báo thân vào lúc 17h30’ ngày 07 tháng 06 năm 2017

(nhằm ngày 13 tháng 05 năm Đinh Dậu)

Tại thị trấn: Gia Ray – Xuân Lộc – Đồng Nai

Hưởng Thọ:  65 tuổi

Ban Hướng Dẫn, Hội đồng Huynh trưởng Cấp Tấn GĐPT Gia Định thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến, chia buồn cùng BHD GĐPT Đồng Nai

Nhất tâm cầu nguyện chơn linh Huynh trưởng DIỆU NGỌC vãng sanh cực lạc quốc.

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

***

Trưởng Ban BHD GĐPT Gia Định

Quảng Bình – Nguyễn Thanh Lân

Bài khác nên xem

Chư tôn đức cầu nguyện; Lam viên các cấp tưởng nguyện HTr Nguyên Tín

Huệ Quang GĐPTVN

Lễ xuất gia của Htr Diệu Hồng-Cam Thị Hằng Nga

nhuanphap

Thầy Thích Xương Tín thành kính Phân Ưu

phuocthanh