BHD.GĐPT Gia Định khai mạc Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp I A Dục – Khóa 27

Thực hiện đề án Phật sự của BHD GĐPT Gia Định trong năm 2022 đối với công tác Tu học – Huấn luyện dành cho Huynh trưởng các đơn vị trực thuộc. Theo đúng lịch trình sinh hoạt, Trại Huấn luyện Huynh trưởng cấp I A Dục – khóa 27 đã tổ chức lễ khai mạc vào Chủ nhật ngày 09.10.2022 vừa qua tại chùa Tập Thành.

Nguồn: https://www.facebook.com/GDPTGIADINH

Bài khác nên xem

Điều khiển một buổi sinh hoạt Đoàn

datthinh

Họp Mặt Đầu Xuân Bính Thân Tại Nhà Anh Cả Nguyên Tín Nguyễn Châu

Người Áo Lam

BHD.GĐPT Khánh Hòa tổ chức Trại HLHT Huyền Trang VII – năm 2023

Huệ Quang GĐPTVN