BHD.GĐPT DAK LAK phân ưu

Ban Hướng Dẫn GĐPT Dak Lak
Nhận được ai tin chị DƯƠNG THỊ ĐẾN, thọ tam quy ngũ giới Pháp danh Nguyên Giác

Sinh năm 1946. Quá vãng lúc 5 giờ ngày 21/3/2021 (nhằm mùng 9 tháng 2 năm Tân Sửu). Hưởng thọ 76 tuổi.

Là hiền thê của Huynh trưởng Cấp Dũng GĐPT Việt Nam: Như Vinh – Nguyễn Văn Xứng, nguyên Trưởng ban BHD GĐPT Bình Định, nguyên Ủy viên Văn nghệ BHD Trung ương GĐPT Việt Nam.
BHD và toàn thể HTr, Đoàn sinh GĐPT Dak Lak xin thành kính phân ưu cùng tang gia hiếu quyến. Nhất tâm cầu nguyện hương linh chị Dương Thị Đến Vãng sanh Cực lạc quốc.
NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD Trung ương GĐPT Việt Nam: Khấp báo

nhuanphap

Vọng bái Chơn linh anh Tâm Đắc – Phan Văn Ngậc

Huệ Quang GĐPTVN

BHD GĐPT Bình Thuận viếng Tang

phuocthanh