Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa – Phân ưu

Toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Tỉnh Khánh Hòa thành kính tưởng niệm chơn linh :

Cố Huynh Trưởng Cấp Dũng – Nguyên Ngộ NGUYỄN SĨ THIỀU Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1927 (Đinh Mão)

Phó Trưởng Ban Ngành Nam Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên

Xã báo thân lúc 19 giờ 30 ngày 24 tháng 07 năm 2011 nhằm ngày 24 tháng 6 năm Tân Mão

Tại tư gia số 10 Đào Duy Từ, thành phố Huế Thượng thọ 85 tuổi.

Nhất tâm hộ niệm:

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Quảng Nam 1 nguyện cầu Hương Linh Cao đăng Phật quốc

phuocthanh

Chia buồn cùng gia đình HTr Cấp Tấn Nguyễn Khắc Hà – PTB Ngành Nam BHD Biên Hòa

datthinh

BHD GĐPT Ninh Thuận Phân Ưu

phuocthanh