BHD GĐPT Đà Nẵng cầu nguyện Giác linh cố Đại Lão Hoà Thượng cao đăng Phật Quốc

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Khánh Hoà thành kính Phân ưu

phuocthanh

Vô cùng thương tiếc

phuocthanh

Thư Báo Tang

phuocthanh