BHD.GĐPT Cam Ranh thành kính phân ưu.

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Nhận được tin buồn:

Cụ Bà NGUYỄN THỊ CHÁNH – Pháp danh NGUYÊN TÍN. Sinh năm Giáp Tý (1923).

 Tạ thế lúc 8 giờ ngày 12.3.2014 (12.2 Giáp Ngọ). Thọ 91 tuổi.

* Nhạc mẫu của HTr cấp Tấn Nguyên Thiện TRẦN HỮU HIỀN – Phó Tổng thư ký BHD Khánh Hòa

 Phụ tá Đại diện BHD Trung ương tại miền Liễu Quán.

  * Thân mẫu của HTr cấp Tín Nguyên Hạnh LÊ THỊ NGỌC ANH – UV Xã hội BHD Khánh Hòa.

 Nhất tâm cầu nguyện Hương linh Cụ Bà sớm SIÊU SANH TỊNH ĐỘ.

Thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến toàn Tang gia hiếu quyến.

 NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Bình Định chia buồn cùng Tang quyến

phuocthanh

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Khánh Hòa – Phân ưu

phuocthanh

Tin Buồn

phuocthanh