BHD.GĐPT CAM RANH thành kính phân ưu

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GĐPT CAM RANH NHẬN ĐƯỢC TIN:

Thân phụ của Hòa Thượng THÍCH HẠNH NGUYỆN,

Thành viên Hội đồng Cố vân giáo hạnh GĐPT Việt Nam:

Cụ Ông PHAN PHỤC – Pháp danh TÂM VỤ

Tạ thế ngày 12.8.2017 (nhằm ngày 21.6 Đinh Dậu). Hưởng thọ 96 tuổi.

+ Lam viên GĐPT Cam Ranh chúng con thành kính phân ưu sâu sắc đến 

Hòa thượng ân sư, cùng toàn gia quyến.

+ Nhất tâm cầu nguyện chơn linh Cụ Ông vãng sanh Phật quốc

Bài khác nên xem

Thầy Thích Xương Tín thành kính phân ưu

phuocthanh

BHD Lâm Đồng viếng phúng viếng nhạc mẫu của anh Nguyên Bảo Trần Nho TTK/BHD/LĐ

phuocthanh

BHD.GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu khẩn báo

Tâm Lễ