BHD GĐPT Bình Thuận tổ chức Lễ thọ cấp năm 2019

Sáng ngày 24/2/2019, tại đại hùng bảo điện chùa Khánh Long, diễn ra buổi lễ trang nghiêm, phát nguyện thọ cấp cho 01 HTr tân thăng cấp Tín và 08 HTr tân thăng cấp Tập. Dưới sự chứng minh của Thượng tọa trú trì, và dưới sự chứng tri của quý anh chị: HTr cấp Tấn Tâm Minh – Phạm Xuân Hoàng, Trưởng Ban Hướng Dẫn Bình thuận, 02 anh – chị Phó trưởng BHD, quý HTr trong Ban thường vụ BHD, quý HTr đại diện HĐ HTr cấp Tấn, quý HTr đại diện HĐ HTr cấp Tín và quý HTr đại diện HĐ HTr cấp Tập GĐPT tỉnh Bình thuận.

Tin từ  BHD GĐPT Bình Thuận

Bài khác nên xem

BHD GĐPT Ninh Thuận tổ chức ngày Dũng truyền thống

phuocthanh

BHD Khánh Hòa khai khóa bậc Lực – năm học 2016

Huệ Quang GĐPTVN

GĐPT Đức Hưng tổ chức Lễ Cài hoa hiếu hạnh

nhuanphap