BHD GĐPT Bình Phước nhất tâm cầu nguyện

Kính Lạy Giác Linh Thầy

ĐỨC TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG ĐẠO HIỆU THÍCH LƯU THANH

Húy Thượng Nguyên Hạ Tịnh hiệu Ngân Bình

1941 – 2020

Thành Viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ

Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN

 Giáo thọ sư – Cao đẳng chuyên khoa Phật học – Từ Hiếu

Giáo thọ sư – Trung cấp Phật học – chùa Thuyền Lâm – Huế

CVGH GĐPT Thừa Thiên

Niên trưởng tổ đình Trúc Lâm – Huế

An nhiên thâu thần thị tịch

Tại tổ đình Trúc Lâm – cố đô Huế

Vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 19 tháng 6 năm 2020

( nhằm ngày 28 tháng 4 năm Canh Tý)

Thế thọ, 80 xuân thu – Hạ lạp, 55 Mùa An Cư

BHD GĐPT Bình Phước Nhất Tâm Cầu Nguyện

Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Ân Sư – Cao Đăng Phật Quốc

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Bài khác nên xem

BHD GĐPT KonTum tổ chức trại Du Khảo – Dã ngoại

phuocthanh

(Thích Thái Hòa) Tinh Tấn ngay trong đời sống của mỗi chúng ta

nhuanphap

Thường Vụ Ban Hướng Dẫn GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu chúc tết Chư Tôn Đức

Tâm Lễ