Pháp Hội Thù Ân II: Video Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới – TT Thích Nhuận Châu

Khai Đạo Giới Tử Thập Thiện Giới

Pháp Hội Thù Ân II – Giới Đàn Huyền Quang

Tuyên Luật Sư: Thượng Tọa Thích Nhuận Châu

Ngày 27/10/2018 – 19.9.ÂL Mậu Tuất, Phật lịch 2.562

(Video: Tiểu Ban Truyền Thông Ban Tổ Chức Pháp Hội Thù Ân II thực hiện)

Bài khác nên xem

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức văn nghệ cúng dường đại lễ Phật đản

Tâm Lễ

Cảm niệm và ý nghĩa cúng dường Phật Đản

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam: Khấp Báo

nhuanphap