BHD.GĐPT Bình Định phân ưu

BD

Vô cùng thương tiếc
Huynh trưởng cấp Tấn GĐPTVN TRẦN THỊ THÚY HỒNG
Pháp Danh ĐỒNG ĐÀO – Thọ Tại Gia Bồ Tát Giới, Pháp tự Phước Như.
Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Đức Châu – BHD GĐPT Gia Định.
Là hiền thê của: Huynh Trưởng GĐPTVN Nguyên Hạnh – Phạm Phước Hùng
Phó Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới
Thủ Quỹ Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội)
Nguyên Phó Trưởng Ban Ngành Nam Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định.
Thành kính chia buồn cùng anh Phạm Phước Hùng và tang gia hiếu quyến.
Nhất tâm cầu nguyện chơn linh chị nương bóng thuyền từ VÃNG SANH PHẬT QUỐC

Bài khác nên xem

Ban tổ chức Tang lễ HTr Cấp Dũng LÊ CAO PHAN

nhuanphap

BHD Bình Định : Vãng Sanh Phật Quốc

phuocthanh

Uỷ Viên Văn Nghệ BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam cầu nguyện Siêu sanh Phật quốc

phuocthanh