BHD.GĐPT Cam Ranh phân ưu với BHD.GĐPT Bình Định và tang quyến.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ CAM RANH

Nhận được tin buồn:

Huynh trưởng cấp Dũng GĐPTVN Nguyễn Đào Long – Pháp danh Quảng Huỳnh – Thọ Bồ tát giới tại gia Pháp tự Quang Vân.

Trưởng ban BHD Gia Đình Phật tử Bình Định

Từ trần lúc 20g30′ ngày 23/02/2020 (nhằm ngày mùng 1 tháng 2 năm Canh Tý) – Hưởng thọ 82 tuổi.

Toàn thể Lam viên GĐPT Cam Ranh thành kính gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến BHD GĐPT Bình Định và tang gia hiếu quyến.

Nhất tâm cầu nguyện mười phương chư Phật tiếp độ Chơn linh HTr Quảng Huỳnh – Nguyễn Đào Long cao đăng Phật quốc.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

Lam viên GĐPT Cam Ranh đồng niệm vãng

Bài khác nên xem

BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam khấp báo

phuocthanh

BHD.GĐPT CAM RANH VÔ CÙNG KÍNH TIẾC

GĐPT Bà Rịa Vũng Tàu tặng nhà tình lam

Tâm Lễ