z5120540401324_c6513662cd338e99ab8d5d684a66bd2e
BHD.GĐPT BÀ RỊA VŨNG TÀU THĂM CHÚC TẾT, VẤN AN CHƯ TÔN ĐỨC
(Ngày thứ nhất)
Như thông lệ hằng năm, mỗi năm cứ đến những ngày giáp tết, BHD GĐPTBRVT tổ chức đoàn thăm viếng chúc tết, vấn an Chư tôn đức là thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, Hội đồng Giáo giới GĐPTVN, Chư tôn đức là Ân sư ,Cố vấn Giáo hạnh GĐPTBRVT.
Khởi hành vào lúc 6 giờ ngày 30/01/2024 đoàn BHD trực chỉ tịnh thất Suối Từ, thuộc thiền viện Toàn Giác, Đồng Nai thăm Thượng tọa Thích Nhuận Châu, thành viên HĐGG.GĐPTVN, Ân sư GĐPTBRVT. Tại đây BHD đảnh lễ Tam Bảo, vấn an thầy và đàm đạo vấn đề tu học của Huynh trưởng trong năm qua thời gian cũng khá dài, tạm biệt thầy đoàn trở lại Long Thành thỉnh an Hòa thượng Thích Minh Tâm, thành viên HĐTGBT.GĐPTVN tại chùa Phật Ân, đúng vào giờ trưa, thầy trò chia sẻ đàm đạo những phật sự trong thời gian qua và thời gian sắp tới. BHD cũng được thầy tặng một bức ảnh thầy chụp chung với Hòa thượng Tuệ Sỹ rất đẹp. Vì đúng vào giờ chỉ tịnh nên đoàn đã chào tạm biệt để thầy nghỉ ngơi.
Cơm trưa tại quán chay ở Long Thành đoàn tiếp tục đi thăm viếng Chư tôn đức Tăng, Ni khu vực Đại Tòng Lâm và vấn an Hòa thượng Thích Kiến Tuệ, thành viên HĐGG.GĐPTVN tại chùa Vạn Thông. Sau cùng đoàn đến tịnh thất Hư Vân thỉnh an Hòa thượng Thích Minh Bảo, thành viên Hội đồng Tăng già Bản thệ, trưởng ban CVGH.GĐPTBRVT. Tại đây thầy trò trao đổi các phật sự của GĐPTBRVT trong năm qua, trình bày với thầy những Phật sự đầu năm mới và đón nhận những lời sách tấn của thầy trong hành trình tu học và phụng sự tổ chức GĐPTVN.
Đoàn đã rời tịnh thất Hư Vân khi trời đã tối, phố đã lên đèn từ lâu. Kết thúc ngày đầu tiên thăm viếng thỉnh an Chư tôn đức. Ngày mai đoàn sẽ tiếp tục thăm viếng Chư tôn đức vùng Châu Đức và Xuyên Mộc.
VP.BHDBRVT

z5120405613329_c3f6bdd34f8727f774767c3c9d53c8eb

z5120406000253_d3fc7c753391db7ad3a25e15f26d08c5

z5120406119070_f7f54e5dfb4069f40c743c6c2c7a8012

z5120405292661_1e20c83cbe7497e451b9727bde142fa7z5120403226569_d6979b13c66a9dd05328e9660d85cca4

z5120403231307_d5949d0860fa1651da516109467b672f

z5120404222181_bd7385d948ed66c8b9d3566e641e0cc8

z5120404415416_c3b3819f7724d3261619eb43207237cd

 

z5123779233477_f1b18fbd0e8d897832aee5cdf28a5049

z5123779223346_051ddf69fadc4a25665b13d8bc7eeaad

z5123779223148_414eb039cbc356795b32951a7e369b76

z5120403184912_75f83fd3666e63c119ead36bea51373a

z5120403182171_008ad6cba97fed398e20927cd85a4c58

z5120403174352_7853cccd1ecf28ad2d5015ee6c1140c9

z5120403172372_9614afc6df00a3050816679d13ee49af

z5120403159548_ed04471b83fbaa9fffcf026d5fd3e2c9

z5120403159548_ed04471b83fbaa9fffcf026d5fd3e2c9

z5120403172372_9614afc6df00a3050816679d13ee49af

z5120403174352_7853cccd1ecf28ad2d5015ee6c1140c9

z5120403184912_75f83fd3666e63c119ead36bea51373a

z5120403182171_008ad6cba97fed398e20927cd85a4c58

z5123779223346_051ddf69fadc4a25665b13d8bc7eeaad

z5123779223148_414eb039cbc356795b32951a7e369b76

z5123779233477_f1b18fbd0e8d897832aee5cdf28a5049

z5120403147867_2ff70e7958b800c07ea168d500e3dfcd

z5120540401324_c6513662cd338e99ab8d5d684a66bd2e

z5120541453604_f4393ec64475726206809df89741148b

z5123779213426_47d5823025b79725645a9efdc55c00ce